„Cílem tohoto projektu je navázat úzkou spolupráci a informovanost státní i městské policie s občany Milovic prostřednictvím webových stránek města a facebooku Bezpečné Milovice," vysvětlila mluvčí milovické radnice Lucie Petrtýlová.

V rubrice Bezpečné Milovice na novém webu se lidé mohou informovat například o kriminalitě a prevenci kriminality ve městě nebo se seznámit s mapou míst měření rychlosti v následujícím týdnu. Mají tam rovněž možnost podat svědectví o páchání trestních činů ve městě.

Statistické přehledy poskytnou občanům informace o počtech trestných činů zjištěných v určitém období, dozví se, jaká je jejich struktura a vývoj. Radnice zveřejňuje index objasněnosti, ze kterého se lidé dozví, jak úspěšní byli milovičtí policisté v boji s trestnou činností. Mapy kriminality ukážou, kde nejčastěji dochází k protiprávnímu jednání.