Akce se týká celkem čtyř krajů. Milovické stádo je aktuálně se 43 kusy zubrů největším v celé zemi. I proto celá akce začala právě v tomto chovu. „I přes velmi náročné podmínky se nám podařilo odchytit dva plánované zubří býky. Samci ve věku dvou a tří let byli úspěšně vypuštěni v oboře Vojenských lesů a statků v Židlově,“ vysvětlil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci v roce 2015 založila.

Šance na úspěch přitom podle ochranáře nebyly vysoké. „Po dlouhodobých deštích je terén tak podmáčený, že technika zapadala do bahna a bylo velmi obtížné se ke zvířatům v těchto podmínkách dostat,“ doplnil Dostál.

Součástí stávajících přesunů zvířat bude vznik nového chovu na Lipně v jižních Čechách. Právě tam odjedou dvě samice ze Židlova, které doplní další dvě zubří jalovice ze Zooparku Chomutov v Ústeckém kraji. „Cílem je, aby nově vzniklý chov zubrů na Lipně byl geneticky co nejpestřejší. Zubři byli po první světové válce člověkem v přírodě vyhubeni a přežili jen v chovech v zajetí. Všechna zvířata pocházejí z pouhých dvanácti jedinců a vzácnější bělověžská linie, chovaná v Milovicích i v Židlově, pochází dokonce z pouhých sedmi zakladatelů. Proto je při sestavování nových stád třeba dbát na co největší genetickou variabilitu,“ vysvětlil ředitel společnosti Česká krajina.

Čtyři samice ze dvou různých chovů pak na Lipně doplní samec z milovické rezervace. Z ní už v minulosti odjeli zubři do rezervace u Rokycan, ale i do zahraničních rezervací ve Francii nebo Nizozemí.