V minulém týdnu dorazil do rezervace krajský kontrolor, kterým byl tentýž úředník, na kterého si vedení rezervace stěžuje. Na základě jeho zjištění pak Středočeský kraj vydal zprávu, která konstatuje, že vedení rezervace porušuje nájemní smlouvu a v rozporu s ní provádí zásahy do krajiny. Podle zprávy bylo při kontrole také objeveno tělo uhynulého hříběte divokých koní. Kraj proto zvažuje podání podnětu Agentuře ochrany přírody a krajiny a Veterinární správě.

Vedení rezervace ale situaci vidí jinak a jako svoji prioritu stále zdůrazňuje zajištění přístupu zvířat k vodě v nadcházejících letních měsících.

Porušení nájemní smlouvy

Středočeský kraj vydal v pondělí na základě kontroly zprávu, podle níž vedení rezervace porušuje některá ustanovení nájemní smlouvy. Tedy té, která se týká bezplatného pronájmu pozemků, jenž zvířata v rezervaci využívají. „Kraj zjistil v rámci své pravidelné kontroly zásadní nedostatky. Ty spočívají v porušení podmínek uzavřené smlouvy, a to včetně načerno prováděných zásahů do území, které mohou vést k poškozování zvláště chráněných druhů a jejich biotopů a rovněž k ohrožení zvířat,“ uvedla mluvčí kraje Zuzana Žídková.

Ředitel společnosti Česká krajina má však na věci jiný náhled. „Roky pořádáme na místě brigády, které odstraňují černé skládky včetně sutin, železného šrotu i pyrotechniky po někdejším pobytu armády. Přitom provádíme i některé zásahy do krajiny, které jsou ale ve prospěch fungování rezervace i zvířat,“ vysvětluje v reakci na pondělní zprávu kraje Dostál.

Na otázku Deníku, zda odmítá porušování smlouvu s krajem, odpověděl: „Asi bych neřekl, že to úplně odmítám. Záleží na výkladu.“

Důrazně však odmítá, že by kvůli zásahům mělo dojít k ohrožení rozmanitosti druhů rostlin nebo dokonce ohrožení zvířat. „Zveřejněné studie jasně ukazují, že vliv kopytníků na rozvoj krajiny je pozitivní a umožňuje výskyt vzácných druhů rostlin s nárůstem o stovky i tisíce procent oproti předchozím letům,“ konstatoval ředitel České krajiny.

Především vodu

Další kroky vidí obě stany zcela rozdílně. Krajský úřad poukazuje také na úhyn mláděte zubří samičky a přímo při kontrole nalezené tělo uhynulého hříběte divokého koně. „Plánujeme v nadcházejícím období ověřit početní stavy zvířat, ale také se zabýváme skutečností, že v jednom z výkopů zahynulo mladě zubra. Při kontrole jsme v areálu našli navíc další tělo uhynulého hříběte, proto zvažujeme podání podnětu také Státní veterinární správě,“ řekl krajský radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák. Výsledky kontrol a dalším postupem se podle jeho slov bude zabývat krajská rada. 

Nález uhynulého hříběte potvrdil i Dostál. „Hříbě nebylo v dobrém stavu už dříve a odmítalo přijímat mléko od matky. Den před příjezdem krajské kontroly u něj byl veterinář. Situaci vyhodnotil tak, že některá mláďata začnou přijímat mléko až později a že mu ještě dáme šanci,“ řekl Dostál.

Ten se chce se soustředit především na další jednání o stavbě napajedla a zajištění dostatku vody pro zvířata před nadcházejícím létem. „To je tuto chvíli to hlavní, co budeme řešit. Zároveň také žádáme o podporu veřejnost, která nás může podpořit podpisem petice. Najde ji na odkazu vodaprozubry.cz,“ požádal provozovatel rezervace.

Petici k úternímu poledni podepsalo více než 4330 lidí.

Přírodní rezervace Milovice vznikla v roce 2015. Poprvé na světě mají návštěvníci možnost vidět tři klíčové druhy velkých kopytníků v jedné lokalitě. Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice, který se nachází mezi městy Milovice a Benátky nad Jizerou, se stal novým domovem pro stáda zubrů, divokých koní a praturů. Podobný pohled se přitom lidem nenaskytl po celá staletí, a možná i několik tisíc let. V Přírodní rezervaci Milovice se tak čas vrátil zpět do doby pravěkých lovců a prvních zemědělců.