Mládě se pohybuje se zubřím stádem po bývalém vojenském prostoru u Milovic. V osmileté historii rezervace je to poprvé, co primát v narození mláděte drží právě zubří rodinka. „Až dosud se o každoroční prvenství střídavě dělili divocí koně a zpětně šlechtění pratuři,“ uvedl Dalibor Dostál z ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci v roce 2015 založila.

Jestli se v případě malého zubřete jedná o kluka či holku, zatím není možné určit. Pracovníci rezervace se zatím nemohou přiblížit ke stádu do potřebné vzdálenosti. „Zubři jsou po narození mláďat velmi plaší a opatrní. Do blízkosti potřebné k určení pohlaví se většinou dostaneme až po několika týdnech, někdy i měsících,“ doplnil Dostál.

Malí zubři se dosud v milovické rezervaci rodili od května do srpna. Březnový termín je tak o dva měsíce časnější, než je v rezervaci obvyklé. Většina mláďat velkých kopytníků v rezervaci obvykle přichází na svět na jaře, divocí koně a pratuři ale zaznamenali porody i v lednu či v únoru.

Včetně čerstvého mláděte nyní žije v milovické rezervaci 37 zubrů, na šest desítek divokých koní a dvě desítky zpětně šlechtěných praturů. Rezervace již poskytla desítky zvířat do více než deseti rezervací v České republice i v zahraničí.