Milovická rezervace velkých kopytníků se za deset let své existence stala největším chovem zubra evropského v České republice. Na konci loňského roku tam žilo celkem 43 zvířat, což je nejvíce ze všech tuzemských lokalit. Vyplývá to z výsledků oficiálního sčítání zubrů pro Mezinárodní plemennou knihu vedenou v polské Bělověži.

„Početnost populací v jednotlivých chovech je velmi důležitá pro budoucnost tohoto druhu. Obecně platí, že čím je populace větší, tím je životaschopnější a lépe odolává různým výkyvům,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci.

Fotogalerie: Unikáty milovické rezervace

Podle mezinárodního sčítání vůbec poprvé v historii počet zubrů v Česku překročil 150. „Přitom 100 jedinců překonala česká populace teprve před 6 lety, tedy v roce 2017,“ zdůraznil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.
Druhé největší české stádo zubrů se nachází v oboře Židlov v Libereckém kraji - 39 zubrů. Největší chov zubrů v rámci tuzemských zoologických zahrad má Zoo Tábor s 11 zubry.

Přírůstky z Milovic pomohly v minulých letech založit rezervaci v Rokycanech a letos na Lipně, oživily chovy ve Francii nebo Nizozemí.

Podle Dalibora Dostála však Česko v ochraně zubrů stále určitým způsobem zaostává. „V Česku chybí lokalita se zubří populací přesahující sto jedinců. Právě toto číslo vědci uvádějí jako minimální počet pro geneticky soběstačné stádo,“ vysvětlil Dostál.

Zubr evropský je největším žijícím obratlovcem Evropy. Po první světové válce byl v přírodě vyhuben člověkem a druh přežil jen díky chovu v zajetí, především zoologických zahradách a oborách. Od 50. let 20. století ho odborníci začali vracet zpět do přírody. V milovické rezervaci pomáhají zubři a další velcí kopytníci obnovovat biologickou rozmanitost spásáním agresivních druhů trav, čímž vytvářejí prostor pro návrat vzácných květin, na ně vázaných ohrožených motýlů a dalších skupin organizmů otevřené krajiny. Nové výzkumy Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie věd potvrdily, že zubři a další velcí kopytníci mají zásadní vliv pro zvyšování kvality půdy a ukládání uhlíku do země.

Zdroj: Česká krajina

Počty zubrů v chovech v České republice k 31. 12. 2023:

Milovice               43
Židlov                  39
Prachatice          34
Tábor                  11
Olomouc              9
Chomutov            8
Praha                  6
Rokycany             4
Plzeň                  4
Stěžery                 1
Celkem:             159

Zdroj: Sčítání pro Mezinárodní plemennou knihu