Sušičku na zpracování osmi tisíc tun čistírenských kalů ročně, které by se vozily z Nymburka, Poděbrad a Městce Králové, chtějí v Benátecké Vrutici vybudovat Vodovody a kanalizace Nymburk (VaK). V pondělí byl poslední den, kdy se k záměru mohla vyjádřit vedle dotčených orgánů také veřejnost.

Milovičtí se proti plánu VaKu brání. „Jelikož tento záměr nebyl projednán na Představenstvu VaK Nymburk a nebyl projednán ani 
s vedením města Milovice, rovněž 
z důvodu obav ze zápachu při sušení 
a dále pak 
z obavy ze zvýšeného provozu na místních komunikacích při dopravě kalů 
z okolních měst do Benátecké Vrutice, jsem proti tomuto záměru. Podobné stanovisko zastávají i radní města. Proto využijeme 
v zákonné lhůtě možnost zaslat vyjádření města Milovice na KÚ Středočeského kraje," upozornil starosta Milan Pour.

V současné době je tento záměr ve fázi posuzování jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA).

Sušička na kaly z čistíren odpadních vod téměř celého nymburského okresu by měla být umístěna v areálu čističky v Benátecké Vrutici přibližně 300 metrů od budoucí obytné zóny.

Vodovody a kanalizace chtěly sušičku postavit 
v Nymburce, ale už vloni tento záměr město smetlo ze stolu.

V České republice jde 
o zatím nepoužitou technologii, při níž se kaly přetvářejí tak zvanou teplotní konvertací na hnědé uhlí 
a bioplyn. Jde o patentované zařízení z Německa.