Město bylo podle zástupců milovické radnice delegací velice pozitivně vnímáno, jeho dynamika, potenciál, rozvoj, ale také například spousta zeleně.

Vyvrcholením celého programu se stal podpis Smlouvy o partnerství mezi městy Milovice a Kistarcsa. Tímto krokem může začít široké rozvinutí spolupráce mezi oběma městy.