Na možnost kontaminace azbestem, nebezpečnou karcinogenní látkou, před časem ve své zprávě upozornila inspekce životního prostředí. Případem nesprávné likvidace sutě ze staveb sloužících za komunistického režimu okupační sovětské armádě se začala zabývat policie. Právě na její podnět nechal krajský úřad měření provést.

Pokud by se kontaminace vzduchu u milovického letiště potvrdila, v ohrožení by bylo konání jak letních hudebních festivalů, tak další akce včetně armádního výcviku a cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Díky aktuálním zjištěním se ale pravděpodobně nic z toho omezovat nebude.

Chystá se další měření

Informaci o negativních výsledcích monitoringu vzduchu z posledních dnů potvrdil krajský radní pro investice, majetek a veřejné zakázky Libor Lesák. Kontrolní odběry probíhaly podle jeho vyjádření na místech, kde docházelo k manipulacím se sutí, k jejímu drcení, a kde byla suť do roku 2021 skladována. „Měření probíhalo na různých místech ze čtyř stran proudění větru, navíc ve zcela ideálních povětrnostních podmínkách,“ uvedl Lesák.

Tím však práce na zjištění množství azbestu u Milovic nekončí. Další měření se přesunou ze vzduchu na zem a pod ní. Certifikovaná firma bude provádět povrchové i podpovrchové odběry různých druhů vzorků včetně odběrů polétavých částic pomocí osobních detektorů, umístěných na oblečení vzorky odebírajících pracovníků. Celkem by mělo být prozkoumáno 214 vzorků sedmi druhy metodických postupů na sedmnácti vybraných lokalitách.

Výsledkem bude souhrnná zpráva o zjištěných ekologických zátěžích a případných škodách na vytipovaných lokalitách, včetně stanovení druhu a případného rozsahu této zátěže. „Počítáme, že tato zpráva bude sloužit jako podklad pro znalecký posudek, který by měl specifikovat možné způsoby sanace potenciálně zjištěné ekologické zátěže a jejich cenové nákladnosti,“ doplňuje radní Lesák.

Za monitoring ovzduší kraj zaplatil 470 tisíc korun. Celková cena povrchového a podpovrchového průzkumu lokality byla stanovena na 2,2 milionu korun. Výsledky průzkumu by se veřejnost měla dozvědět ve druhé polovině letošního roku.

Votvírák už tento víkend

Že měření ovzduší dopadlo dobře, je více než dobrou zprávou i pro Votvíráku, festivalu konaného na milovickém letišti v těsném sousedství území, kde se měření možného zamoření azbestem zjišťovalo.

Akce startuje už v pátek, přičemž první fandové mohou dorazit už ve čtvrtek odpoledne. „Votvírák otevře festivalový areál v pátek 16. června ve 13 hodin, již od 11 hodin bude zahájeno páskování návštěvníků festivalu oproti platnému vstupu na festival. Ten je možné zakoupit do středy do 17 hodin v obvyklých předprodejích, poté už jen na místě na pokladně festivalu u hlavního vchodu,“ uvedli pořadatelé.

S ohledem na zájem návštěvníků bude i letos festival zpřístupněn pro veřejnost již ve čtvrtek 15. června po 18 hodině, kdy bude možno využít služeb parkovišť, stanových městeček i služeb cateringu.

Hlavními taháky festivalu budou letos kapely Lucie, Buty, Sto zvířat, Vypsaná fixa, Visací zámek nebo Chinaski. V sobotu po čtvrté odpolední by se na hlavní stagi měl představit i tradiční účastník milovického festivalu Jaroslav Uhlíř. Hrát se bude po oba dny na šesti pódiích.