Sociálně vyloučená lokalita. Tak hodnotí Milovice analýza společnosti GAC, kterou si objednalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Šetření společnosti se uskutečnilo ve 205 vybraných obcích České republiky od července do září 2014.

Podle ministryně práce 
a sociálních věcí Michaely Marxové budou výstupy analýzy mimo jiné použity pro efektivní a smysluplné čerpání peněz z Operačního programu Zaměstnanost, jehož je Ministerstvo práce a sociálních věcí řídicím orgánem. Tento dokument byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Vedení města v čele se starostou Milanem Pourem se ale zásadně ohrazuje proti zařazení města do sociálně vyloučených lokalit. „Z předložených výsledků provedeného průzkumu je možné pouze konstatovat, že se jedná o část města, kde žije cca 160-180 osob vykazujících znaky sociálního vyloučení. Toto číslo lze, ve městě v počtem kolem 11 tisíc trvale hlášených obyvatel, považovat za zanedbatelné. Jedná se o nepřesně definovanou informaci a pokud nebude jasně určeno, kde přesně tito občané žijí, můžeme pouze usuzovat, že se jedná o celé území Milovic," vyjádřil se k dokumentu starosta.

Společnost v rámci výzkumu Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR považuje za sociálně vyloučenou nebo sociálním vyloučením ohroženou lokalitu takové místo, kde dochází ke koncentraci více než 20 osob žijících v nevyhovujících podmínkách (příjemců příspěvku na živobytí), které obývají fyzicky či symbolicky ohraničený prostor.

To je další věc, která podle starosty Milana Poura v rámci Milovic nesouhlasí. „Milovice jsou městem s dobrou občanskou vybaveností, funkční infrastrukturou, lékařskými službami, základním vzděláváním na vysoké úrovni, velmi dobrou dostupností k institucím a dostatečným množstvím organizací zajišťujících sociální služby. Tato fakta zcela vylučují nedostatečný přístup osob vykazujících znaky sociálního vyloučení 
k uvedeným službám," oponuje výsledkům analýzy starosta.

Město Milovice a odbor školství a sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem, kam Milovice spadají, podaly na ministerstvo a další instituce žádost o revizi analýzy společnosti GAC před jejím zveřejněním. „Žádáme aby byl celý dokument revidován odbornými pracovníky ministerstva práce a rovněž konzultován se všemi představiteli dotčených měst a územních celků a pracovníky sociálních odborů, kteří mají místní znalost," uvádí starosta s tím, že existuje určité podezření, že uměle vytvořená sociálně vyloučená lokalita 
v Milovicích nebude v dokumentu jediná.

Společnost GAC

Společnost GAC spol. s r. o. navazuje na mnohaleté analytické a konzultační zkušenosti společnosti Ivan Gabal Analysis & Consulting, která se od roku 1994 věnuje realizaci zakázek založených na výzkumu a hlubší analýze dat a informací v oblasti veřejného mínění, společenské dynamiky politického vývoje, marketingu a médií.
Zdroj: webové stránky společnost