„V návaznosti na informace, které jsme obdrželi od Policie ČR, nevidíme jako majitelé pozemku důvod letištní plochu organizátorům neposkytnout,“ předeslal Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek.

Policie ČR měla kraj informovat, že letištní plocha nebyla předmětem šetření v souvislosti s výskytem azbestu. „A žádné zbytky azbestu nebyly v těchto lokalitách prokázány,“ poznamenal Lesák.

Pořadatelé akcí však musí zajistit, aby návštěvníci nevstupovali na okolní pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje. Jde o podmínku, kterou kraj organizátorům sdělil v pátek. „K nájemním smlouvám budou doplněny dodatky upravující povinnost nájemců zajistit dodržení zákazu vstupu na okolní pozemky či nemovitosti ve vlastnictví Středočeského kraje, které nejsou předmětem nájmu, tedy na místa s potenciálním výskytem stavebního materiálu,“ upřesnila Zuzana Žídkova z tiskového oddělení Středočeského kraje.

Monitoring ovzduší

Současně kraj organizátory informoval o tom, že v nejbližší době bude zahájen monitoring ovzduší v daných lokalitách tak, aby výskyt případných nebezpečných látek v ovzduší byl oficiálně vyloučen.

„Po nájemcích požadujeme, aby zajistili, že jejich návštěvníci nebudou vstupovat na pozemky, které se pronájmu netýkají. Stejně jako v případě dodržení hygienických podmínek, například při konání velkých festivalů, doporučujeme organizátorům, aby podmínky konání akce konzultovali s příslušnými orgány,“ doplnil radní Lesák.