Pokud k tomu došlo, stalo se to někdy v uplynulých letech v souvislosti s bouráním objektů po sovětské armádě. Zřejmě při drcení suti a následném využití materiálu k úpravám terénu. Tyto práce se odehrávaly v režii společnosti, která dříve měla pozemky pronajaté, a najímala si na ně dodavatele.

Co přesně se odehrávalo, zástupci hejtmanství nevědí. Je to ostatně předmětem šetření kriminalistů. Varující však je, že na některých místech v krajině, která má být rozvojovým územím významu nejen středočeského, ale celorepublikového, lze najít zbytky eternitových střech. Tedy materiálu, který prokazatelně azbest obsahuje.

Vstup na vlastní nebezpečí

Česká inspekce životního prostředí ve čtvrtek 13. dubna zveřejnila prohlášení, že lokalitu zkoumá znalec připravující posudek pro potřeby trestního řízení. „Podle vyjádření znalce v celé lokalitě bývalého vojenského výcvikového prostoru nelze vyloučit uvolňování respirabilních azbestových vláken. Z tohoto důvodu je vstup výhradně na vlastní nebezpečí,“ uvedla inspekce.

Na tato slova nyní hejtmanství reaguje vyvěšováním varovných informací se shodným sdělením. Zuzana Žídková z krajského úřadu o tom informovala ve středu 19. dubna. Z jejích slov nicméně plyne, že to ještě neznamená, že by byl problém potvrzen. „Kraj tak učinil výhradně z důvodu předběžné opatrnosti, a to do doby, než bude disponovat jakýmikoli výsledky šetření či doporučením příslušných institucí,“ zdůraznila, že se stále čeká na závěry odborníků; včetně stanoviska hygieniků.

Při běžném pohybu by podle ní zdravotní riziko v milovickém areálu hrozit nemělo. „Do potvrzení však doporučujeme vstup na pozemky zvážit,“ shrnula Žídková, co je známo nyní.

Středočeský radní Libor Lesák (ODS), který má na starost oblast majetku, míní, že zprávy zatím nejsou zlé. „Předpokládáme, že pokud by výsledky, kterými disponuje při vyšetřování Policie ČR či jiné orgány, prokazovaly zdravotně ohrožující data, mají tato místa povinnost informovat majitele pozemku, aby přijal příslušná opatření, což se dosud nestalo,“ zdůraznil i Lesák, že varovné cedule jsou pouze preventivní a nevycházejí z konkrétních zjištění.

Česká inspekce ve svém vyjádření podle něj navíc uvádí, že jí nebyly sděleny ani bližší informace o konkrétních lokalitách či pozemcích, kde se případná kontaminace azbestem nachází. „Proto nemáme informace ani o tom, na které území se v rámci tohoto rozsáhlého areálu zaměřit,“ řekl dále Lesák.

Aktuálně se kraj nyní snaží nechat území prověřit vlastními specialisty. Radní předpokládá, že pak základě oficiálních dat bude moci ubezpečit veřejnost, že běžný pohyb na území není nebezpečný.

Špatné zprávy zatím nejsou

Příznivě zatím vyznívají informace od firmy z oblasti autoprůmyslu, která působí na bývalém letišti Boží Dar. Jeden ze zaměstnavatelů sídlící v areálu si kvůli zajištění bezpečnosti svých pracovníků nechal provést kontrolní měření – a nebezpečná azbestová vlákna se ve vzduchu nenašla. „Konkrétně koncentrace vdechovatelných azbestových vláken byla pod limitem měřitelnosti – a jejich přítomnost v analyzovaném vzorku tak nebyla prokázána,“ upřesnil Lesák.

Odkazuje dále na informace krajské hygienické stanice, z nichž vyvozuje, že riziko vdechování azbestového prachu by hrozilo pouze při manipulaci s materiálem obsahujícím azbest. „Předpokládáme, že pokud by byl případný azbest skutečně ve velké míře nesprávně zlikvidován a nacházel se pod zemí, riziko při běžném pohybu osob nehrozí,“ konstatoval Lesák a dodal, že pokud by jakákoli instituce zjistila cokoli, co by mohlo naznačovat ohrožení zdraví, jistě by kraj informovala.

Lesák současně slibuje, že i hejtmanství bude vyvíjet iniciativu: „V okamžiku, kdy budou dostupná jakákoli data, požádáme opětovně orgány ochrany veřejného zdraví či Státní zdravotní ústav o jejich stanoviska.“