O novinkách, které se čerstvě dozvěděl, v pátek 21. dubna po jednání v sídle České inspekce životního prostředí informoval krajský radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS).

Nikdo zatím nemá právy, že rakovinotvorný azbest, jehož vlákna se mohou šířit vzduchem, by se měl vyskytovat i v oblasti někdejšího letiště Boží Dar, kde se konají obří hudební festivaly. Rezervace velkých kopytníků – divokých koní, zubrů a praturů – sice zkoumána nebyla, nicméně nejsou zprávy o tom, že by se tam v posledních letech nějaká suť či materiál z ní získaný navážely – nebo zde došlo na demolice.

Problém je tam, kde se bouralo

V některých zónách poměrně rozlehlé oblasti někdejšího vojenského prostoru nicméně eternit mezi materiálem použitým k terénním úpravám být může – zřejmě většinou překrytý vrstvou zeminy. Už proto hejtmanství přednedávnem informovalo, že při běžném pohybu v oblasti ohrožení neočekává.

Lesák nicméně v pátek uvedl, že na vybraných lokalitách, kde ještě stále nedokončené znalecké zkoumání objednané policií (jež se možným výskytem azbestu zabývá v rámci přípravy trestního řízení) nálezy eternitu potvrdilo, objedná měření ovzduší kvůli zjištění, zda je tam možno dýchat bez rizika. Radní ocenil, že konečně zástupci kraje dostali informace, o která místa se jedná.

Zbytky eternitu se nacházejí pouze v oblasti, kde se bouralo 350 budov. „O tom víme, území postupně dočišťujeme a budeme dále dočišťovat – a budeme čekat na další výsledky znalce od policie, který by nám měl sdělit, v jakém množství je to území kontaminováno,“ připomněl Lesák.

Měřit se začne co nejdříve

Zakázku na měření polétavého prachu, jejíž hodnotu Lesák předběžně odhaduje na statisíce korun, kraj zadá dodavateli, který bude schopen začít s certifikovaným měřením nejdříve. První rozbory ovzduší by měly být k dispozici brzy: do dvou dnů od zahájení odběru vzorků. Prozatím se počítá s monitoringem na pěti místech, přičemž umístění měřicích stanic má určit znalec, kterého si najal kraj.

„Musí vyhodnotit údaje Českého hydrometeorologického ústavu o převládajících větrech,“ připomněl Lesák, že je třeba pracovat i s prouděním vzduchu. Měření ovzduší by mělo trvat nejméně půl roku – a zřejmě začne již v příštím týdnu.

Pokud jde o zjišťování azbestu „ukrytého v zemi“, kraj bude postupovat podle toho, jaké poznatky od znalkyně, která pro ni pracuje, předá policie.