Kdo zaneřádil Milovice? Do těchto slov shrnul na sklonku března Deník polemiku, která se rozpoutala mezi zástupci současného a bývalého vedení Středočeského kraje právě kolem azbestu v krajině. Nebo údajného azbestu. Napětí mezi politiky vzplanulo v pondělí 27. března. Právě v den, kdy se na krajském úřadu v Praze konalo veřejné zasedání středočeského zastupitelstva, tam dorazili i kriminalisté. Přišli si pro listiny a elektronická data týkající se bourání dále nevyužitelných zchátralých objektů zbylých po sovětské armádě, což by samo o sobě bylo na předlouhé vysvětlování.

V minulosti zde kraj pronajal pozemky společnosti Mladá RP s tím, že část nájemného zaplatí v penězích, ale většinu „odpracuje“ zajištěním likvidace nepotřebných budov. Stěžejní část bourání (avšak nedokončeného) se odehrála v letech 2012–2014. Jenomže kraj smlouvu předčasně vypověděl – což se stalo už také hlouběji v historii. Vzájemné vztahy se pak řešily v průběhu tří volebních období krajského zastupitelstva. 

Rozsáhlá kontaminace okolí

Tečku za právními tahanicemi, která se zdála odblokovat pozemky pro další využití, se podařilo udělat v roce 2021. Jenže se nyní ukazuje, že to možná byl jen středník. Ne-li dokonce vykřičník. Kriminalisté nyní shromažďují informace k prověření podezření, že v rámci bourání a dalšího využití odpadního materiálu došlo k rozsáhlé kontaminaci území azbestem.

Okresní státní zástupce v Nymburce Štěpán Brunclík k tomu právě 27. března uvedl, že během likvidace objektů zřejmě bylo nadrceno i značné množství materiálu obsahující rakovinotvorný azbest. Mělo se jednat zejména o střešní krytinu z eternitu, ale mohlo jít i o potrubí a další prvky. Materiál, a to patrně v obrovských objemech, pak měl být po nadrcení rozvážen po okolí, čímž by došlo k rozsáhlé kontaminaci.

Jestliže se středočeští politici hned pustli do sporů, kdo z nich je za ni zodpovědný, Deník se od počátku zajímal o to, jak pokročily k přípravy k dekontaminaci a zajištění sanace území. Odpověď se ale získat nepodařilo. Od středy 5. dubna je důvod zřejmý: zatím žádná neexistuje.

Ukazuje to právě středeční sdělení Zuzany Žídkové z tiskového oddělení krajského úřadu. „Středočeský kraj nechá nezávislými specialisty prověřit vybrané lokality bývalého vojenského areálu Milovice-Mladá kvůli potenciálnímu výskytu nebezpečných látek. Důvodem je skutečnost, že kraj dosud neobdržel jakékoli výsledky šetření, které by výskyt nebezpečných látek v daném území potvrzovaly,“ konstatovala Žídková. S tím že nejdetailnější vyjádření, které má kraj v této věci k dispozici, jsou slova státního zástupce prezentovaná v médiích.

„Aby měl kraj relevantní podklady a mohl následně informovat veřejnost, rozhodli [středočeští] radní, že v nejbližších dnech bude proveden průzkum trhu s cílem zjistit cenové rozpětí zakázky na prověření dané lokality,“ připomněla Žídková stav věcí i nejbližší plány. Aktuálně se počítá s tím, že specialisté odeberou a vyhodnotí řadu vzorků.

Kraj žádá úřady o informace

Krajský radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS) je přesvědčen, že občanům Milovic ani obcí v okolí města nehrozí nebezpečí. Zjevně se tedy nepočítá s tím, že by některé oblasti, kam byla vyvezena nadrcená suť třeba k úpravě cest, byly například uzavírány.

„Od policie ani orgánu ochrany veřejného zdraví [míněna je hygienická stanice] jsme neobdrželi žádné informace, že bychom v rámci areálu měli učinit jakákoli opatření. Považujeme však za zásadní, abychom, vzhledem k absenci oficiálních výsledků šetření, které jsou pouze prezentovány v médiích, měli o aktuální situaci na území přesné informace – a mohli tak veřejnosti i místním zaměstnavatelům náš předpoklad oficiálně potvrdit,“ shrnul radní.

Hejtmanství se tedy chystá provést průzkum trhu, aby zjistilo, kolik by stál nezávislý znalecký posudek mapující přítomnost azbestu v několika lokalitách bývalého vojenského prostoru. „Současně jsme oslovili jak krajskou hygienickou stanici, tak Státní zdravotní ústav s žádostí o případné stanovisko – nicméně úspěšní jsme nebyli,“ konstatoval Lesák. „Zvážíme proto podání podnětu na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), která případná data může krajské hygienické stanici předložit,“ doplnil.

Krajský úřad podle ně ví, že zhruba před šesti lety prováděla ČIŽP průzkum tohoto území – a tak nyní žádá i o tehdejší výsledky a chce znát zjištění z oné doby. Tehdy stačil poznatek, že kraj nedostal příkaz k provedení jakýchkoli nápravných opatření. Ve světle nynějších okolností se jeví potřebné znát podrobností co nejvíc.

Podaří se uhlídat peníze?

V kontaktu chce být hejtmanství i s nymburským státním zastupitelstvím. To potvrdila Žídková s tím, že radní jménem kraje chtějí předcházet možným škodám. „Kraj podá, jako možný poškozený, podnět ke zvážení podání návrhu na předběžné opatření, díky kterému by do doby definitivního rozhodnutí, zda byl, nebo nebyl spáchán trestný čin, mohly být řešeny například otázky týkající se ochrany náhrady škody nebo jiné újmy,“ přiblížila záměr rady kraje.