Po únorové kontrole čistírny ve Velkém Zboží mohla komise z České inspekce životního prostředí udělit městu jako majiteli pokutu až 10 milionů korun. „Zachránilo nás platné územní rozhodnutí a doložení smluvního vztahu s Vodovody a kanalizacemi Nymburk o rekonstrukci čistírny," sdělil místostarosta Poděbrad Miloš Mikolanda.

Fyzicky má být přestavba dokončena v roce 2014. Podle dohody s provozovatelem čistírny Vodovody a kanalizacemi Nymburk má být do konce června 2013 hotový druhý stupeň projektové dokumentace.

Na rekonstrukci za více než sto milionů korun budou žádat o dotaci. Poté se ukáže, jakým podílem budou oba subjekty – majitel a provozovatel – rekonstrukci čistírny financovat. To může výrazně zamíchat poměry vlivu v čistírně, co se týče provozu a samozřejmě zisku, tedy i dopadem na výši plateb občanů.

„Město se nevzdá majoritního vlastnictví. Po rekonstrukci se budeme snažit o minimální navýšení cen a dopad na lidi. Mimochodem přechod cen vodného stočného na letošek provedl VaK Nymburk bez navýšení," reagoval Miloš Mikolanda.

Posledními městy ve Středočeském kraji s tímto problémem jsou kromě Prahy Slaný a Kladno. 

V roce 2004 byl novelizován český zákon o vodách jako reakce na směrnice Evropské unie, které nařizují jaké nejvyšší přípustné limity znečištění povrchových vod platí pro čistírny odpadních vod. Nařízení stavebních a technických rekonstrukcí čistíren bylo do konce roku 2010.

Bývalé vedení Poděbrad začalo situaci řešit pozdě, a to až začátkem roku 2010. Cestu
k rekonstrukci ale urychlilo převedením povinnosti na provozovatele s tím, že může použít i pozemky města. Modernizace čistírny si totiž vyžádá její rozšíření. Firma Vodovody a kanalizace si nechala vypracovat projektovou dokumentaci ke stavbě včetně důležitého posouzení vlivu na životní prostředí EIA.

Současné vedení Poděbrad má na stole ještě studii z Vysoké školy chemicko – technologické o jiné variantě technického řešení čistírny odpadních vod. Na zasedání zastupitelů ho prosazoval Josef Kutil. Vyzdvihl například vývod odpadu z Polabské mlékárny přímo do čistírny.

Podle této studie by se musel nechat projekt znovu vypracovat včetně zmíněných posudků EIA. Pak by mělo město vlastní projekt, třeba 
i lepší. K tomu ale zřejmě nedojde z důvodu časové tísně.