Návrh na udělení čestného občanství projednali místní zastupitelé 21. června, tedy v den zmíněného výročí odchodu vojsk. Navrhovatelem byl zastupitel Luboš Šafránek. Návrh byl většinově přijat.

V rámci následných oslav odchodu sovětských vojsk strávil Michael Kocáb v Milovicích celé odpoledne. Starosta Lukáš Pilc s ním celou věc projednal. Kocáb byl podle informací mluvčí radnice návrhem velmi potěšen a reagoval s úsměvem. „No kdo jiný než já, a kde jinde než tady v Milovicích.“

„Václava Havla jsme bohužel již tímto skutkem poctít nestihli, a tak zůstane toto milovické privilegium spojené s nemalým občanským „závazkem“ vůči našemu městu již jen na panu Kocábovi,“ doplnila mluvčí radnice Eva Hrušková.