Za devatero lesy a devatero horami, v dolině při březích Záhornického potoka je ukrytá obec Záhornice. Patří k ní ještě osada Poušť ležící na břehu Jakubského rybníka uprostřed lesů. Někoho by mohlo napadnout, že sem přes hory doly nedoléhá divoký rytmus dnešní doby, že si přibližně 400 místních obyvatel žije v poklidu lesního ticha. To je však hluboký omyl. Věkový průměr obyvatel je 38 let, během posledních 8 let vyrostla celá nová část obce, do níž se přistěhovalo na 50 lidí, většinou mladých rodin s dětmi. 
A v žádném případě se nejedná o poustevníky. Místní žijí 
v moderní obci s kanalizací – letos se má dokončit 3. etapa, od roku 1999 je tu zavedený plyn, od roku 2005 vodovod. Mimořádně krásná okolní příroda je jen bonusem k životu v líbezné obci, která letos slaví 790 let své existence.

V Záhornici je dětí jako smetí, jak potvrdil neuvolněný starosta obce Jiří Hladký, který ve funkci vystřídal svého předchůdce v červenci 2011. "Po revoluci se tady obnovila základní škola, je tu jednotřídka od 1. do 5. třídy… V té nové ulici jsou víceméně samí mladí lidé s dětmi. Měli jsme problém dostat děti do školky, před časem jsme nebrali ani tříleté děti," říká starosta. Je pravdou, že většina obcí má starosti přesně opačné.

Děti ze základky i z mateřinky mají v Záhornici pestrý program. Kromě učení jezdí na výlety, do divadel, do kina, na pobyty v přírodě.

K přírodě tu mají všichni blízko, a tak se kladnému vztahu k ní učí děti nejen ve škole, ale také díky místním spolkům.

Občanské sdružení Pro Záhornici je jedním z nich. Vymýšlí a organizuje řadu volnočasových aktivit, přičemž asi 7 akcí má každoroční status jako například dětský karneval, čarodějnice, dětský či sportovní den. Vloni se sdružení podařilo vybudovat Naučné centrum pro ekologickou výchovu, které obsahuje řadu herních prvků, s jejichž pomocí se děti učí poznávat, 
a hlavně respektovat přírodu kolem sebe.

A což teprve Myslivecké sdružení Záhornice! Jeho 15 členů se pečlivě stará o honitbu s výměrou 1060 ha a vychovává si své nástupce. Zdejší kroužek mladých myslivců je vyhlášený v širokém okolí. Děti od 3. do 9. třídy se učí na pravidelných schůzkách základům myslivosti, jejím tradicím i ochraně přírody, a tak není divu, že v soutěži "Zlatá srnčí trofej", jejíž okresní kolo se zde pořádá, vyhrávají 
v obou věkových kategoriích. Záhorničtí šampioni se pravidelně dobře umisťují také v celorepublikové soutěži mladých adeptů myslivosti.

A ještě to není všechno. 
O víkendových akcích chodí děti na čekanou, učí se vařit pořádný guláš nebo čaj z bylinek. O Vánocích pamatují na zvířátka s jablky, obilím a dalšími dobrotami.

Rovněž další spolky se podílejí na společenském životě v obci. Sbor dobrovolných hasičů patří k těm nejstarším, byl založen už v roce 1886. Pomáhá nejen při požárech, ale hlavně při živelných kalamitách, jako jsou povodně. K činnosti sboru patří účast v soutěžích i podílení se na kulturních akcích jako hasičský ples nebo dětský den.
Před pár lety parta seniorů ze Záhornice založila klub. Pořádá besedy a kulturní výlety, které jsou otevřené všem zájemcům. Klub seniorů má lví podíl na zajištění opravy kostela sv. Matouše před třemi lety. Tak začala kapitola zdejších koncertů, a to dokonce varhanních. Na opravu varhan se podařilo získat potřebných 100 tisíc korun z dobrovolného vstupného na koncertech, ale hlavně díky peněžní sbírce jednotlivců i firem z obce i z okolí.

Hlavní činností TJ Sokol je fotbal. TJ má od roku 2011 opět dětská družstva včetně nejmenších sportovců. Přibližně 40 dětí běhá ve volném čase pod vedením trenérů za míčem a připravuje se na zápasy.

Z výše napsaného je nad slunce jasné, že v Záhornici to žije. A že třídenní oslava 790 let trvání obce bude stát za to.