Výslednému řešení předcházela podle mluvčího radnice Petra Černohouse jednání se stávajícím provozovatelem Blanice i majiteli menších plavidel. „Jako nejoptimálnější řešení byla zvolena náhrada Blanice plavidlem s nižším ponorem, které je schopno zajistit spojení břehů i za snížené hladiny řeky. Loď má délku 8,5 metru, šířku 2,3 metry, ponor 20 centimetrů a kapacitu 11 osob. Mojmír tedy převezme přívoz za Blanici koncem září na přibližně 10 týdnů,“ uvedl mluvčí radnice.

Situací se zabývá místostarosta Bořek Černý, který už minulý týden připustil, že jde o velmi nepříjemnou situaci. „Ale řešíme ji tak, aby spojení se Zálabím plynule fungovalo. Nesmíme zapomínat na autobusy, které jezdí zcela zdarma a které ještě posílíme. O možnostech jednáme,“ uvedl Bořek Černý.

Oprava betonového dna plavební komory potrvá od 29. září zhruba deset týdnů. Bude třeba zajistit dopravu pro školáky, s čímž město počítá. S podrobným harmonogramem vypouštění a napouštění jezových zdrží seznámí Povodí Labe město Nymburk těsně před vlastní manipulací.

Oprava lávky přes hydroelektrárnu

Situaci komplikuje i fakt, že se zřejmě nestihne termín 2. září, kdy měla být zprovozněna nová lávka přes hydroelektrárnu. Na ní byly na začátku srpna práce zastaveny kvůli nákaze koronavirem a karanténě řídících pracovníků na stavbě. Město se snaží o to, aby byl průchod přes Labe u hydroelektrárny zprovozněn dříve, než začnou práce v Kostomlátkách a klesne hladina Labe.

Osudem přívozu se však bude muset radnice zabývat i nadále. V září má začít stavba nové lávky pro pěší a cyklisty, která bude umístěna na stejném místě jako lávka předchozí. Kvůli stavebním pracím se budou muset upravit mola, kde se bude na obou březích na přívoz nastupovat. S velkou pravděpodobností budou posunuta tak, aby stavební práce neohrozily bezpečnost cestujících a na druhou stranu aby provoz přívozu nekomplikoval práce na stavbě nové lávky.