V prvním případě město vyhovělo žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 tisíc korun žadateli Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy na náklady při poskytování sociálních služeb pro občany Nymburka, kteří jsou v péči Evangelického domova pro seniory v Libici nad Cidlinou a Domovů se zvláštním režimem pro osoby s demencí v Opolanech a v Pátku u Poděbrad. V podobných případech vedení města vyhoví žádostem prakticky vždy.

Ve druhém případě je situace o něco složitější. Centrum pro všechny totiž poprvé požádalo o příspěvek už před začátkem léta. Tehdy žádalo o dotaci ve výši 192 272 korun. „O finanční příspěvek žádala předsedkyně spolku Martina Kučerová již v červnu, a to vzhledem k zamítnutí dotace od Středočeského kraje s odůvodněním, že objem peněžních prostředků v předmětném dotačním programu na rok 2018 byl krajem již vyčerpán. Spolek neměl dostatek vlastních finančních prostředků na úhradu mzdových nákladů na práci koordinátorky,“ vysvětlil situaci mluvčí radnice Petr Černohous.

Žádost však byla v červnu stažena z programu jednání zastupitelstva a bylo doporučeno jednat s předsedkyní spolku o možnosti bezúročné půjčky. Tato varianta však nebyla pro Centrum pro všechny řešení. Jen velmi obtížně by hledalo peníze na vrácení půjčky. Nicméně podařila se jiná věc. „V době od podání žádosti do srpna se vedení spolku podařilo zajistit část chybějících peněz z jiných zdrojů z privátní sféry a potřeba finanční podpory se tak snížila ze 192 272 korun na částku 80 350 korun,“ doplnil mluvčí radnice.

A právě takto poníženou žádost projednala rada na svém zasedání 12. září a doporučila zastupitelstvu města věc schválit. Zastupitelé měli o schválení poskytnutí financí jednat a hlasovat na svém zasedání ve středu 19. září.