Starosta Karel Otava i členové koalice odmítli respektovat dotyčné území jako mokřad, i přes loňská vystoupení odborníků, kteří tato fakta i výskyt chráněných živočichů a rostlin po několik let jednoznačně potvrzují. Podle starostových slov někdo ucpává odtoky úmyslně částmi obrubníků a stavebním materiálem a tím vytváří mokřad uměle. „Byly nalezeny v trubkách takové věci. Celou záležitost jsme předali policii,“ uvedl starosta, podle něhož je v ohrožení nejen místem vedoucí železnice, ale také stavba budoucího obchvatu. „To, že není ohrožena stavba obchvatu, která má 17 let zpoždění, to vyprávějte někomu jinému. Všichni vidíme, kdo tady maří investice města,“ uvedl Otava.

Ucpávání odtokových trubek i ohrožení výstavby obchvatu opozice jednoznačně odmítá. „Nevěříme tomu, že by někdo ucpával odtoky úmyslně. Studie, kterou nechalo zpracovat město za peníze poplatníků, jasně hovoří o tom, že propustek bude zanášen opakovaně hlínou z pole a dalšími nečistotami. Vámi prováděné čištění celé věci nepomůže,“ sdělila zastupitelka Martina Tužinská Synková.

K opakovanému obvinění z ohrožení stavby obchvatu se pak vyjádřilo opoziční sdružení Lysá nás spojuje. „Má smysl opakovat, že nám nejde o zastavení výstavby obchvatu? Že nám jde o ochranu cenného území, které má velký význam pro naše město a jeho širší okolí?“ uvedlo v prohlášení sdružení Lysá nás spojuje.

Místostarosta Jiří Havelka uznal procesní chybu při nařízení čištění prostoru kolem Doubravského potoka. Ukončení těchto akcí však podobně jako celá koalice odmítl. Věc je tak v rukách Inspekce životního prostředí, která zatím práce pozastavila. Opozice navrhuje, aby byl sestaven odborný tým, který by celou situaci kolem mokřadu Žabák vyřešil. „Pojďme udělat společnou schůzku se zástupci odborníků, majitelů pozemků, města, Povodí Labe a pojďme se shodnout na společném řešení, které by pomohlo zachránit mokřad Žabák, zachovalo provoz na železnici a umožnilo výstavbu obchvatu a spokojení by byli všichni,“ vyzvala opoziční zastupitelka.

Toto usnesení nakonec prošlo. Ovšem zástupci koalice nadále deklarovali snahu o získání potřebných povolení a v kácení na území mokřadu chtějí v budoucnu pokračovat.