33 žadatelů uspělo ve druhém grantovém kole 
v roce 2015. Vedení města ve spolupráci s finančním výborem mezi ně rozdělilo 450 tisíc korun.
Nejvíce žádostí předložili sportovci a také dostali více než polovinu finančních prostředků, přes 265 tisíc korun. Za všechny úspěšné projekty jmenujme O nejlepšího atleta Nymburka, Letní krasobruslařské soustředění, Běh pro všechny nebo Letní tábor karate zaměřený na děti a mládež spojený s výukou angličtiny. Nechyběla ani podpora reprezentantů města v mezinárodních soutěžích.

Nejméně se přihlásilo kulturních projektů, na ně bylo uvolněno přes 50 tisíc korun. Za všechny uveďme například Koncert k 155. výročí Hlaholu. Ostatní projekty podpořilo město necelými 135 tisíci korun, mezi nimi vzdělávací akce, tábory a akce pro děti, ale také například Krajský kynologický závod ve sportovní kynologii.

K objektivnímu hodnocení žádostí přispěl nový bodovací systém, který si členové finančního výboru chválí pro rychlost, přehlednost a větší objektivitu, na rozdíl dosavadního individuálního hodnocení. „Na základě předložených projektů doufám, že jsme při vlastním posuzování žádostí postupovali co nejobjektivněji a že vybrané projekty pro druhé kolo, které byly preferovány i finančním výborem, budou reprezentovat sportovní, kulturní i společenský život v roce 2015 v Nymburce i mimo region," uvedl starosta Nymburka Tomáš Mach.

Na finanční podporu nedosáhlo pět žádostí, které nezískaly podle určených kriterií dostatečný počet bodů.