Chystanou slevu nájmu v rámci pomoci podnikatelům z Nymburka avizovali zástupci radnice už během hlavní koronavirové krize. Úlevu na nájmu nyní aktuálně stvrdili hlasováním místní radní. Na koho přesně se možná sleva vztahuje, vysvětlil místostarosta Bořek Černý. „Podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v jejich provozovnách a kteří se tak dostali do svízelné situace, jsme se rozhodli pomoci. Schválená sleva na nájemném předpokládá participaci, kdy pronajímatel, kterým je město Nymburk, sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 % v rámci vládou navržené podpory z řady Covid,“ vysvětluje místostarosta Bořek Černý.

Sleva nájmu ve výši 30 % byla stanovena pro druhé čtvrtletí letošního roku. Své žádosti mohou nájemci s provozovnami prodeje služeb a maloobchodního prodeje, na něž se omezení v rámci nouzového stavu vztahovalo, podávat do 31. srpna. Formulář žádosti je k nalezení na webových stránkách města v sekci Městský úřad – formuláře ke stažení – odbor správy městského majetku. Doposud radnice eviduje několik žádostí, které v konečném součtu činí přes 160 tisíc korun.

Poděbrady pomohly už v dubnu

Na obdobné pomoci živnostníkům se shodli poděbradští zastupitelé už v půlce dubna. Tehdy se sešli v nouzovém režimu a všech 21 zastupitelů jednomyslně hlasovalo pro návrh, který spočíval v odložení plateb nájmů splatných po 12. březnu za nebytové prostory a veřejná prostranství (předzahrádky) o 90 dní. „V uvedeném období nájemci mohou požádat o snížení či prominutí nájemného v souvislosti s dopadem opatření proti Covid 19,“ píše se v přijatém usnesení.

Pomoci se tehdy dočkali také lidé žijící v městských bytech. Ti mohli podávat žádosti o odklad, snížení či prominutí nájemného u bytových jednotek v souvislosti s dopadem opatření proti koronaviru. „Věříme, že nabídka pomoci ze strany města pomůže našim živnostníkům a podnikatelům a že přispěje k tomu, že se Poděbrady v nejbližší možné době vrátí ke způsobu života, který jsme znali před současnou krizí,“ konstatoval tehdy starosta Jaroslav Červinka.