„Dopravní obslužnost celé lokality Na Hroudách je řešena pouze Krajní ulicí, která je provozem výrazně zatížena, rovněž i následující Drahelická ulice. Vzhledem k rozvoji tohoto předměstí je nutné dopravní situaci řešit, a to napojením na tzv. sběrnou komunikaci – ulici Okružní. Nová silnice by měla vyústit v místě mezi Mateřskou školou Větrník a Poliklinikou na sídlišti,“ přiblížil místostarosta Zdeněk Vocásek.

Město disponuje hotovou projektovou dokumentaci i platným stavebním povolením. Současně radnice čeká na zpracování dokumentace pro provedení stavby, která vyčíslí předpokládané náklady stavby. Následně bude vybrána firma, která potřebnou komunikaci postaví. Vedení města dále jedná o spolufinancování výstavby nové komunikace ze stran developerů. Město také podalo žádost o finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to z programu určeného na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

„Obyvatelé nových domů v lokalitě Na Hroudách se tímto krokem přiblížili k pohodlnému spojení s další částí města, jehož absence jim přinášela určité komplikace nejen z hlediska dopravy, ale i občanské vybavenosti,“ přiblížil situaci místostarosta Zdeněk Vocásek.