Nová lávka má být bezbariérová a podle zveřejněného plánu má mít z jedné strany šnekovitou podobu ne nepodobnou lávce u plavební komory v Poděbradech. Bezbariérová bude pochopitelně z obou stran, nicméně ze strany od ostrova na ní bude přístup i po stávajícím schodišti.

Podrobnosti zveřejnil radní Zdeněk Vocásek. Lávka je navržena jako ocelová jedenáctipolová příhradová konstrukce. Mostovka je tvořena podélným pásem a příčníky. „Pochozí vrstvu tvoří ocelové rošty. Chodníky mezi novou lávkou a stávajícím chodníkem a zpevněnou plochou budou z betonové zámkové dlažby,“ uvedl Vocásek.

Šířkovým a výškovým uspořádáním navazují na novou lávku. Součástí projektu je také řešení osvětlení lávky pro pěší. Předpokládaná cena díla je 12,1 milionu korun. „Město usiluje o získání dotací i na tuto stavbu,“ doplnil radní za ODS.

Už před několika lety se řešila jiná podoba lávky, která uvažovala o svisle zdvižné variantě. V tomto případě však radnice narazila na komplikace ze strany Povodí Labe. „Požadavek občanů byl a je bezbariérová lávka. Povodí Labe se vyjadřovalo ke dvěma variantám a to svisle zdvižné lávce a k danému řešení. Dále se musely ctít majetkové poměry na místě,“ vysvětlil Zdeněk Vocásek.

Situaci s lávkou přes elektrárnu se zabývalo i minulé vedení města, především tehdejší místostarosta Jan Ritter. "Může to být jeden z příkladů, jak dlouho běžně trvá příprava projektů. Toto řešení bylo navrženo v aktivní spolupráci s projektanty ze společnosti Pontex v první polovině roku 2017, následovalo projektování, projednávání, zejména s Povodím Labem, povolování, v září 2018 proběhlo i jednání o možné dotaci na SFDI. A když je vše takto dobře připraveno, pak je šance na úspěch. A příprava prostě vždy trvá roky, nikoli měsíce," uvedl Ritter.

Termín případného začátku stavby či jejího zprovoznění zatím nebyl zveřejněn. Bude záležet také na tom, jak radnice uspěje se získáním potřebných dotací.