Místostarostka Stanislava Tichá upozornila, že právě Špička byla dosud trochu stranou pozornosti. „Pohled na město ze Špičky patří bezesporu k těm nejkrásnějším, které můžeme v Nymburce nalézt, a přesto právě toto místo stálo doposud trochu stranou pozornosti. Nyní to můžeme změnit a prostor více oživit, a to nejen při městských akcích. Přidáním mobiliáře dáme lidem možnost více Špičku využívat k setkávání s přáteli, piknikům, anebo svatbám,“ vysvětlila Tichá.

Častějším cílem místních a turistů by tedy Špička měla být i proto, že bude osazena například novými lavičkami. V přípravě je totiž projekt na umístění laviček, stolů, pódia, případně piknikového místa s ohništěm.

Vedení města na základě dlouhodobého pronájmu plánuje tento prostor více zatraktivnit a přizpůsobit společenskému životu.

Dosud je Špička využívána masově při několika akcích ročně. Pochopitelně první zářijový víkend při posvícení, kdy právě na Špičce sídlí ty nejdivočejší atrakce. Zaplněna bude také za pár týdnů při tradičních závodech dračích lodí. Ještě předtím se konají Čarodějnice, které v poslední době našly domov také v této lokalitě. Na Špičku také zabíhají závodníci při Nymburském půlmaratonu, který letos bude 28. dubna.

A konečně je také místem pravidelné letní prodejní výstavy malířů a sochařů pod širým nebem.

Město uzavřelo s Povodím Labe smlouvu o bezplatné výpůjčce Špičky na dobu 5 let s možností dalšího prodloužení. Špička tvoří společně s přilehlou hydroelektrárnou a parkem pod hradbami velké turistické lákadlo. To má být umocněno už řadu let slibovaným vybudováním přístaviště pro výletní lodě, jehož výstavba byla už několikrát odložena.

Podle informací ze začátku letošního roku by stavba mohla začít už letos, žádné další podrobnosti však v posledních týdnech zveřejněny nebyly.

Přístaviště mají začít vznikat v řadě polabských měst, nedávno kraj potvrdil letošní výstavbu v nedalekém Brandýse nad Labem. Na další přístaviště se čeká nejen v Nymburce, ale také v Poděbradech, Osečku nebo Kolíně.