„V současnosti jednáme s Petrou Auterskou, ředitelkou společnosti Odour, která zpracovávala odborný posudek pro potřeby dotace, o možnosti zapojení Nymburka jako pilotního města. Jde o projekt, který by podávala firma Odour u Technologické agentury ČR a jedná se o obdobu systému Purenviro, který by identifikoval zdroje pachu a měřil by pachový tok,“ řekla místostarostka Adriena Gabrielová.

Nymburská radnice podala loni žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení systému ke sledování kvality ovzduší a zápachu, jehož součástí byla i meteostanice. Ta měla být umístěna na budově sladovny na Zálabí.

Ze strany Ministerstva životního prostředí však město obdrželo nedoporučující posudek a žádost byla neúspěšná. Důvodem byla skutečnost, že dotace jsou směřovány na emise prachových částic, jejich monitoring a identifikaci jejich zdrojů. Projekt města Nymburk je však primárně zaměřen na problematiku pachových látek.

Navíc i Český hydrometeorologický ústav sdělil, že nemá zájem o umístění imisní stanice v Nymburce, neboť síť imisních stanic, které má k dispozici, považuje za dostačující.