Odboráři svolali kvůli nastalé situaci veřejné setkání se zastupiteli v kulturním domě. Zastupitelů dorazilo jedenáct z patnácti, starosta i vedení nemocnice však chyběli. O debatu projevily zájem téměř dvě stovky místních. Podle předáka odborářů Martina Myšky neměli jinou cestu, jak o problémech hovořit. „Nešlo nám o žádné veřejné očerňování, ale bohužel nebyla jiná šance věci řešit se všemi zastupiteli – žádali jsme dvakrát. Poprvé žádali o naši účast na pracovní schůzce opoziční zastupitelé, podruhé jsme žádali písemně všechny zastupitele my. Nicméně ani jedno nebylo vyslyšeno,“ uvedl Myška.

Starosta na to odvětil, že zástupci odborů měli možnost podat připomínky, ale žádné nevznesli. „Oni musí dodržovat také stanovené postupy. Chtěli se účastnit jednání mezi vedením města a vedením nemocnice, ale takto se nepostupuje,“ vyčítá starosta odborům.

Podle Milana Pavlíka je ale přichystán investiční plán, který je vedení města připraveno podpořit a uvolnit na něj peníze z městské pokladny. O podrobnostech plánu však zatím hovořit nechce. „Jednoznačně město bude nemocnici pomáhat v oblasti investic,“ dodal starosta.

Vyřešena by měla být i absence ředitele nemocnice. „V tuto chvíli už také vidíme slabiny existence současného systému. Bude vyhlášeno výběrové řízení na post ředitele nemocnice,“ doplnil Pavlík. V současnosti nemocnici podle odborů řídí de facto ekonom a místopředsedkyně představenstva, která současně zastává vysokou pozici na VZP.

Opoziční zastupitel Pavel Chrz poukázal na absenci dlouhodobé strategie. „Takto malá nemocnice je velmi křehká a potřebuje jasnou strategii, která zde evidentně chybí,“ konstatoval.

Podle starosty je ale strategie nemocnice jasně daná. „Dokonce v bodech rozepsaná na jednotlivá oddělení. Pokud se bavíme o tom, zda nemocnice bude v nejbližší době hledat strategického partnera, tak odpovídám, že nebude a zůstane plně v rukách města,“ zdůraznil starosta.

Odboráři a opozice však trvají na tom, že v posledních měsících vykazuje řízení nemocnice značné nedostatky.