Objízdná trasa vede po místních komunikacích. Zastávky linkových autobusů budou přemístěny ke kostelu sv. Markéty v ulici Přemysla Otakara II. a zastávky dálkových autobusů budou přesunuty do ulice T.G. Masaryka před bývalou provozovnu Drupolu.

Stejná situace nastane na podzim při říjnovém posvícení.