„Návštěvy probíhají ve speciálním režimu. Jsou povoleny denně od 13 do 17 hodin, maximálně však pro dvě dospělé osoby u jednoho pacienta, a to na dobu 30 minut,“ uvedla mluvčí nemocnice Lucie Drobík Kolářová.

Návštěvy musí mít dýchací cesty zakryté rouškou a podstoupí standardní proceduru pro vyloučení virového onemocnění, tedy měření teploty a dotaz na zdravotní stav. „Návštěvy u osob s podezřením či potvrzením na covid-19 dovoleny nejsou,“ doplnila mluvčí.

V nemocnici bylo na přelomu května a června prokázáno 13 případů nákazy koronavirem, z toho 10 u pacientů a 3 u zaměstnanců. Nikdo z nich neměl a aktuálně ani nemá žádné příznaky infekčního onemocnění. První 3 pacienti byli přeloženi na infekční oddělení spádových nemocnic a 7 pacientů zůstává v izolaci na vyčleněném oddělení. Tři zmínění zaměstnanci – rovněž bez příznaků onemocnění – jsou v domácí karanténě. V rámci druhého kola testování se zatím žádný nový případ nákazy neobjevil.