Několikrát měla porušit zákon o odpadech firma Ze-kov Metal. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zjistila, že firma do své provozovny ke sběru a výkupu odpadů v Městci Králové přijala více než 23 tun hliníkové odpadní strusky, což byl odpad, k jehož převzetí neměla povolení. Odpad pocházel z Bosny a Hercegoviny. Společnost strusku přijala v roce 2016, ačkoli pro ni neměla zajištěno využití, což odporuje odpadové legislativě.

Porušení zákona potvrdil ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze Václav Beroušek. „Předem nebylo smluvně zajištěno využití přeshraničně přepraveného odpadu. Společnost Ze-kov Metal se tak jako příjemce účastnila nedovolené přeshraniční přepravy,“ řekl Beroušek.

Vzorky odpadní hliníkové strusky společnost Ze-kov Metal poskytovala svým obchodním partnerům. Oslovené společnosti si však tento materiál nekoupily a tak nechala firma většinu nelegálně přijaté strusky odvézt v lednu 2018 zpět do Bosny a Hercegoviny. „To inspektoři při stanovení výše pokuty zohlednili kladně,“ dodal Beroušek.

Při kontrole inspektoři dále zjistili, že ve skladu nebezpečných odpadů byl neuzavřený 200 litrový kontejner do jedné čtvrtiny zaplněný sorbentem, textiliemi a rukavicemi znečištěnými nebezpečnými látkami. „Tento nebezpečný odpad nebyl řádně označen názvem ani příslušným výstražným grafickým symbolem,“ uvedl Beroušek.

Proti pokutě uložené inspektory ČIŽP se společnost odvolala, sankce po zhodnocení odvolacím orgánem, kterým bylo Ministerstvo životního prostředí, činí 140 tisíc korun.