Nejdelší, nejdražší a pro obyvatele nejdůležitější.

To jsou parametry investiční akce dostavby městského vodovodu, která před pár dny odstartovala v Městci. Zároveň s přínosem vodovodního připojení ale způsobí komplikace řidičům. V místech stavby bude pochopitelně omezen provoz.

V současné době je vodovod rozveden zhruba v polovině města. Nynější projekt má zabezpečit přísun nezávadné vody pro zbytek ulic. „Celková délka vodovodu je více než 
7 kilometrů. Stavba je rozložena do tří etap. Jak je vidět, už se pracuje v ulici Prezidenta Beneše a přilehlých ulicích. V těchto dnech budou zahájeny práce na pokládce nového povrchu vozovky od kulturního domu až za nemocnici," řekl starosta Milan Pavlík.

V přípravné fázi byly městem vybudovány kanalizační vpustě u parkoviště naproti nemocnici, které by mělo také dostat nový povrch. „V rámci akce je počítáno s pokládkou nového povrchu chodníku 
v lipové aleji od ulice Na Barevně k opravenému chodníku před nemocnicí," doplnil starosta.

V ulicích, kde bude budován nový vodovodní řád, bude zároveň prováděna majiteli nemovitostí výstavba vodovodních přípojek. Projekt vodovodní přípojky bude vždy řešen od navrtávacího pasu na hlavním řadu až po vodoměrnou sestavu.

„Předběžná průměrná cena za kompletní připojení na hlavní vodovodní řád nabízená zhotovitelem je ve výši 16 tisíc korun s DPH. Každý napojovací bod bude konzultován mezi zhotovitelem a majitelem nemovitosti individuálně, včetně finančních nákladů," vysvětlil Pavlík.
Stavba se dotkne také řidičů, a to ať místních nebo jen projíždějících městem. V místech výkopových prací bude omezena doprava. První uzavírka začíná už ve čtvrtek.

Pro obyvatele, kteří k tomu potřebují další podrobnosti, radnice pořádá setkání s obyvateli v místním kině Biásek. To se koná dnes od 18 hodin.

ULICE, KTERÝCH SE VODOVOD TÝKÁ

Stavba je rozložena na území Městce Králové do 3 etap. Konkrétně v ulicích Míru, Ke Kostelíčku, V Lomích, Dvořákova, Na Ptáku, Nerudova, Sv.Čecha, Kpt.Jaroše, Olbrachtova, 17.listopadu, Mládeže, Třešňová, Pr.Beneše, Husova, Hálkova, Budovatelská, Komenského, Na Báňské, B.Němcové, Nová, Nám.Republiky, Dymokurská, Třebízského, Kollárova, 28.října, Svatojánská, Svojsíkova, Tyršova, Vrchlického a Jiráskova.