I to řešili včera školáci a předškoláci v Městci Králové při zábavně výchovném programu Recyklohrátky na parkovišti před druhým stupněm základní školy.

Třídit dětem myšlenky o správném třídění odpadu formou soutěží zkoušel robot ve speciálním kostýmu. „Cílem akce je, aby si děti uvědomily, jak to chodí v běžné domácnosti, co je to vůbec recyklace a jak se pokud možno ideálně ekologicky chovat,“ řekl jeden z organizátorů.

Sedmáky, kteří se poučovali a bavili po jedenácté dopoledne, přece jen více chytalo soutěžení kluků proti holkám. Děti ze školky zase zíraly na masku robota, se kterým si nakonec zatancovaly a dostaly za odměnu lízátka.

Program včetně závěrečného karaoke trval od osmi ráno do tří odpoledne a vystřídali se u něj žáci druhého stupně Základní školy v Městci Králové.