Minulý týden získal investor potřebné územní rozhodnutí, které vydal stavební úřad kolínské radnice, ve kterém schvaluje rozhodnutí o umístění stavby.

V samotném rozhodnutí se mimo jiné píše: „Pozemky, které jsou navrženy pro umístění stavby, se nachází v území „centra Městce Králové". Jedno z přípustných využití je nerušící zařízení občanského vybavení (např. veřejné ubytování, obchodu, veřejné stravování, státní správy, administrativy, zdravotnictví 
a služeb). Vzhledem k tomuto využití lze konstatovat, že prodejna potravin je v souladu 
s touto částí územního plánu."

Prodejna bude stát na ulici Přemysla Otakara II. U ní bude vybudováno mimo jiné nové parkoviště.
Stavba hypermarketu se 
v Městci řeší už řadu let. Po několika přemístěních z jiných lokalit se zdá tato už definitivní. „Za sebe jsem rád, že tu takový obchod bude. A také, že po tolika průtazích se věci konečně hýbou kupředu," uvedl starosta Milan Pavlík.

Pokud vše půjde podle plánů, mohly by v březnu začít přípravné práce na stavbu 
a obchod by se mohl otevřít už letos na podzim.