Lůžka akutní i následné péče zůstávají 
v městecké nemocnici v nezměněné podobě na dalších pět let. S výjimkou chirurgických lůžek, kde je jistota jen na rok a půl.

To je výsledek uzavřených smluv mezi městeckou nemocnicí a zdravotními pojišťovnami včetně klíčové VZP. 
K podpisu zásadních dokumentů došlo v pondělí 18. února. „Veškeré druhy poskytované péče fungují v naší nemocnici v nezměněné podobě 
i nadále," píše se v tiskové zprávě nemocnice.

Ještě u dvou oddělení byla smlouva s pojišťovnami uzavřena na kratší období, ovšem jejich existence a fungování by do budoucna neměla být 
v ohrožení.

Jedná se o oddělení následné intenzivní 
a dlouhodobé intenzivní péče. 
„V těchto případech byla uzavřena smlouva na období jednoho roku, stejně jako ve všech dalších zdravotnických zařízeních poskytujících tuto péči. Důvodem je probíhající tvorba koncepce této péče na straně ministerstva zdravotnictví. 
VZP vyjádřila ochotu 
v pokračování této péče i po uplynutí sjednaného období," uvádí zástupci nemocnice.

Co s chirurgií?

Po bouřlivém období, kdy došlo i k výměně ředitelů a několika vyhrocených setkání 
s obyvateli Městce, se tak situace na nějaký čas uklidňuje. „Já věřím, že pokud budou zástupci nemocnice bojovat jako doposud a nemocnice bude odvádět tak kvalitní péči, tak snad ji proboha nikdo zrušit nemůže," myslí si Městečák Petr, který byl v poslední době v nemocnici několikrát hospitalizován.

S výsledkem jednání s pojišťovnami jsou spokojeni 
i majitelé, tedy vedení města. „V tuto chvíli jsme rádi, že se situaci trochu uklidní. Máme čas na to rozhodnout se, jak budeme postupovat dále 
i ohledně chirurgie," řekl starosta Milan Pavlík.

Právě podoba chirurgického oddělení byla jádrem sporu mezi vedením nemocnice 
a zdravotní pojišťovnou. I ředitel nemocnice Otakar Mareš před několika týdny na veřejném jednání zastupitelů připustil jako jednu z variant vznik takzvané čtyřiadvacetihodinové chirurgie.

„Musíme do budoucna uvažovat i o této možné variantě. Stejně tak jako se zřejmě do budoucna neobejdeme bez strategického partnera. Tlak na rušení malých nemocnic se i nadále bude stupňovat," varoval ředitel Mareš před místními.

PROFIL MĚSTECKÉ NEMOCNICE

Městská nemocnice Městec Králové je akciovou společností, přičemž jediným vlastníkem akcií a tedy i nemocnice je město. Má zhruba 200 lůžek na 10 odděleních, zaměstnává více než 200 lidí. Jako jedna z mála v republice dlouhodobě hospodaří v kladných číslech. V předchozích letech se podle hodnocení pacientů umístila na předních příčkách v konkurenci nemocnic z celé republiky.

Autor: Miroslav S. Jilemnický