„Klíče budou mít dva lidé bydlící přímo u hřiště,“ konstatoval starosta Milan Pavlík. Dětské hřiště má obsahovat pískoviště, prolézačky a lezeckou stěnu. Městskou pokladnu přišlo na 300 tisíc korun.