Ve finále je dostavba dětského hřiště v areálu parku v ulici Na Ptáku. Hřiště bude provozovat město, které vyslyšelo mnohaleté volání maminek s dětmi a umístění vybralo podle internetové ankety na stránkách města. Městskou pokladnu přišlo na 300 tisíc korun.

Jiná města provozy dětských hřišť z hygienických důvodů naopak před pár lety zrušila.
Součástí hřiště budou různé sestavy prolézaček, lezecká stěna a dvě pískoviště. „Pochopitelně budeme hlídat kvalitu písku, který se bude po čase měnit,“ uvedl starosta Milan Pavlík, který se ohledně případného dodržení potřebných norem byl poradit i na hygienické stanici.

Místo, kde dětské hřiště vzniká, je výhodné i z hlediska bezpečnosti. Jednak bezprostředně sousedí s místní policejní služebnou, jednak je
v obou ulicích sousedících s parkem zakázán průjezd aut právě kvůli nebezpečí srážky s hrajícími si dětmi.

„Opravdu tu auta lítala velkou rychlostí, bylo otázkou času, kdy by k neštěstí došlo,“ řekl Miloš Mužík. Ten bude také jedním ze dvou mužů, kteří by měli mít od hřiště klíče a bude se starat o jeho otvírání a zavírání. Chybět tedy nebude ani oplocení.

Slavnostně by nové hřiště mělo být otevřeno 9. června, kdy chtějí místní zároveň uspořádat Dětský den. „Je to dost časově náročné, ale věřím, že to stihneme,“ poznamenal Pavlík.

V jiných městech sice dětská hřiště existují, ale pouze neoficiálně a hraní na nich je na vlastní nebezpečí. To například pocítili rodiče malých dětí v Poděbradech, kde z hygienických důvodů radnice na dětských hřištích zrušila před několika lety pískoviště. Což ovšem pro některé dětské koutky znamenalo zánik definitivní.

Později sdružení kolem maminek svépomocí sehnalo peníze na zprovoznění dětského hřiště za kostelem Povýšení sv. Kříže. Starat se o údržbu musí ovšem samy.