Zloději, vandalové a zub času.

To jsou tři hlavní příčiny, proč se městecká radnice pustila do úprav místního hřbitova. A rekonstrukce se týká obou jeho částí: „klasického" hřbitova i urnového háje.

Jako první si místní kameník Jindřich Novák vzal na paškál kolumbárium v urnovém háji. „Delší dobu měl na tuto stavbu vliv zub času, 
a když do toho ještě zasáhli zloději a vandalové, nebylo už jiné východisko," vysvětluje starosta Milan Pavlík.

Jak vypadalo kolumbárium před stavebními úpravami 
a jak po něm, to mohou čtenáři porovnat na snímcích. Oprava trvala přibližně měsíc a městskou kasu přišla na 
60 tisíc korun.

Právě v těchto dnech prochází opravou také hřbitovní domek, jehož stěny, střecha 
a přilehlé zdi hrozily zřícením. „Máme přibližný plánek ze začátku 20. století a podle toho chceme úpravy dělat. Rádi bychom zachovali ráz hřbitova takový, jako jej známe z několika historických dokumentů," uvedl Pavlík.

Opravy hřbitovního domku by měly být dokončeny, až zmizí sníh. Ani tato oprava nijak mimořádně městskou pokladnu nezatíží. Rekonstrukce by se měla vejít do částky 50 tisíc korun.