Bioplynová elektrárna, která by dodávala elektřinu, ale zároveň by mohla vytápět třeba domov s pečovatelskou službou či nemocnici.

To byl návrh, s kterým přišel mezi zastupitele jednatel firmy Pema Milan Zámečník. Už několik let se snaží o využití prostoru ve firmě, který je veden jako průmyslová zóna. Původně měly být v areálu solární panely a fungovat měla sluneční elektrárna. Kvůli změnám podmínek ze strany státu ale firma od projektu ustoupila. Bioplynové elektrárně pro změnu vystavili stopku zastupitelé.

Zámečník představil projekt podobný tomu, který funguje už několik let v nedalekých Kněžicích. „Elektrárna by spalovala biologický odpad rostlinného původu, zřejmě kukuřici. Do budoucna by možná mohla spalovat i komunální odpad,“ vysvětlil Zámečník zastupitelům.

Ti se však především obávali o nárůst počtu projíždějících aut a zápach. To však Zámečník odmítl. „Jedná se o bezzápachovou technologii. Jímky budou zaplachtované. Jediná chvíle, kdy by mohl nějaký zápach unikat, je při nakládání na auta,“ tvrdil Zámečník.

Dalším problémem by bylo množství a plochy, na kterých by se topivo do elektrárny muselo pěstovat. „Já jsem mluvil se zástupci Zemědělské společnosti Sloveč, kteří vlastní většinu polí v okolí, a ti o tento projekt zájem nemají. Nechápu, kde by se tedy ta kukuřice pěstovala,“ řekl tajemník Oldřich Novák.

Po zhruba půlhodinové diskuzi se jednateli Pemy nepodařilo přesvědčit ani jednoho zastupitele. Ti pak jednomyslně myšlenku na bipolynovou elektrárnu smetli ze stolu.

Původně měla být na místě vybudována solární elektrárna. „Projekt bude realizován tak, jak jsme jej navrhovali. Původně jsme chtěli začít s provozem už 20. března, ale vzhledem k dlouhé zimě a sněhu jsme museli datum odložit. V těchto dnech se ve firmě vyrábí konstrukce, které by měly být co nejdříve nainstalovány,“ řekl Zámečník loni v březnu. Elektrárna měla mít kapacitu 3 megawatty. Nakonec ani tento projekt nebyl uveden do života. Zatím tak není jasné, jak bude prostor za Pemou využit.