Kalendářní rok spěje ke konci a vedení radnic by už měla mít rozmyšlené investiční akce na příští rok.
Městecký starosta Milan Pavlík na jednání zastupitelů představil projekty, u nichž chce požádat o příspěvek z jednotlivých dotačních titulů.

Prvním v pořadí a tím největším je žádost o dotaci na stavbu kanalizačního řadu. Projekt je momentálně v plném proudu, v těchto dnech dělníci rozkopali část náměstí Republiky. „Žádost o dotaci na tento projekt je pro příští rok naší prioritou. Bavíme se 
o částce až 10 milionů korun, uvidíme, jak s žádostí dopadneme," přednesl starosta jak zastupitelům, tak přítomným obyvatelům Městce.

Druhým projektem, který by se měl teprve rozjet, je oprava chodníků v ceně zhruba 
2 miliony korun. Dotační titul na kraji nabízí možnost čerpat na projekt Bezpečná cesta do školy. A právě do tohoto „šuplíku" se chce oprava chodníků v Městci vejít.

Třetím, finančně nejméně náročným projektem, o kterém se ve městě však také už nějaký čas diskutuje, je oprava sochy svatého Floriana za kostelem svaté Markéty. Ačkoliv už z povahy věci se jedná o místo takřka posvátné, v současné době se bez skrupulí dá označit spíše za místo neřesti. Popíjení alkoholu v této lokalitě a divoké srazy mládeže jsou na denním pořádku. „Pokud by se podařilo získat peníze na opravu zmíněné sochy, mohlo by se pokračovat vytvořením cestiček, které by byly vykopány 
z trávy a vysypány štěrkem, aby to místo dostalo patřičný vzhled," vysvětloval starosta. Tento projekt by Městečtí chtěli pořídit za přibližně 141 tisíc korun.

Všechny tři projekty se týkají dotačních titulů na rok 2014. Zastupitelé starostův komplexní návrh jednomyslně schválili. Jak budou v žádostech o dotace úspěšní, ukáže až příští rok.