Když úřednice z krajského odboru životního prostředí Lucie Kubalíková zahajuje veřejné projednání záměru výstavby bioplynové stanice, v sále  kulturáku to šumí jako v úle.

Situace je během pár chvil jasná: všichni přítomní Městečáci jsou tu proto, aby dali úředníkům z krajského úřadu najevo, že tady nic takového, jako je chystaná bioplynová stanice, zkrátka nechtějí. Naopak úředníci, investor a projektant se snaží racionálně argumentovat a vysvětlují, že bioplynka v podstatě žádnou zátěž nikomu 
v Městci nepřinese. Marně. Karty jsou rozdány: šest za stolem v čele sálu proti zbytku světa. Tedy Městce.

Poté, co zpracovatelé posudku málo srozumitelnou úředničinou, přesto však zcela jasně, dají najevo, že z jejich pohledu je stavba bioplynové stanice přípustná, strhává se očekávaná diskuze. „My to tady nechceme, protože jiné podobné podniky už tady jsou a máme s nimi zkušenosti. Zkazíte nám ještě více životní prostředí, a to my nechceme. Mně už by to bylo jedno, je mi 68 let, ale mám tu vnučky a chci tu mít dobré životní prostředí pro ně," rezolutně hlásí do mikrofonu pan Motyčka.

Během večera si slovo vezme několikrát a své projevy vyšperkovává  někdy možná až nechtěnými bonmoty. „Proč tu máme dokola takové podniky, které smrdí? Proagro, Lovochemie a teď ještě vy? Vždyť si lidé z okolí musí myslet, že jsme tady milovníci výkalů!" deklamuje emotivně. Poslední slovo řekl, pravda, trochu vulgárněji, ale význam má stejný. „Nejlepší by bylo, kdybyste tam postavili továrnu na čokoládový bonbóny!" zakončuje jeden ze svých projevů.

Většina kritiky se snáší na hlavu investora Milana Zámečníka. Ten se snaží útoky odrážet. „Vy se mě ptáte, pro koho to dělám. To je zkrátka podnikatelský záměr na mých pozemcích. Víte, že jsem tam měl schválen záměr postavit solární elektrárnu. Po zásahu státu, kdy bych přišel o 50 procent, je tento záměr neekonomický. Oslovil jsem i vedení města, aby mi doporučili nějaký investiční záměr. Žádný návrh nepřišel. Nabízel jsem, a ta nabídka stále platí, že zájemce vezmu na exkurzi do stejné bioplynové stanice, jaká má stát tady. Nikdo se neozval. Já jsem žádné velké problémy, které by to mělo místním způsobit, na projektu nenašel," hájil se Zámečník. Jenže tím u místních vyvolal ještě větší bouři nevole.

„Jak vám máme věřit, že tam všechno ohlídáte, když jste ani nevěděl, že tam tři Vietnamci ve vašich halách pěstují marihuanu? Pěstírna byla objevena před pár měsíci," tázal se spíše řečnicky Václav Zmrhal, předseda spolku Otakar.

Za občanské sdružení Městečko se vyjadřoval asi nejodborněji ze všech odpůrců Martin Robovský. „Já zhruba vím, jak fungují bioplynové stanice a proti samotnému podnikatelskému záměru 
a stanici jako takové bych nic neměl. Jde o jinou zásadní věc: lokalita, kde má být postavena, je pro to absolutně nevhodná."

Většina oponentů jako hlavní argumenty proti stavbě uváděla především zatížení dopravy v celém městě (denně by přes město jezdilo podle studie v nejfrekventovanějším období o 25 aut více tam a zpátky, tedy 50 jízd nákladních aut denně), dále zápach a hlučnost.

To vše se snažil vyvrátit projektant inženýr Černý. „Věřte mi, že už jsem projektoval řadu těchto stanic a skutečně vám mohu zaručit, že smrdět nebude. A co se týče hlučnosti, kogenerační jednotka je uzavřena a maximální hluk, který vydává, je 35 decibelů. Což je v podstatě šumění lesa," uvedl projektant a vyvolal tím v sále další bouři.

Pregnantně to v závěru diskuze shrnul zastupitel Roman Čeladník. „Já chápu to, že vám jde o podnikatelský záměr. Jenže nám jde o životní prostředí a prostředí pro bydlení. Zkuste se na to prosím podívat také tímto pohledem."

Posuzování vlivu na životní prostředí bude ještě měsíc pokračovat na krajském úřadě. Poslední slovo by však měl mít stavební úřad městecké radnice. Podle zasvěcených je však konečné rozhodnutí 
o výstavbě bioplynky ještě 
v nedohlednu…

OTÁZKA DENÍKU PRO INVESTORA

Pane Zámečníku, vidíte všeobecný odpor místních proti vašemu projektu. Je reálné, aby jste pod tímto tlakem veřejnosti od svého záměru upustil?

Já nejsem jediným investorem tohoto projektu a na danou otázku v tuto chvíli neumím odpovědět.

CO TAKÉ NA JEDNÁNÍ ZAZNĚLO

 Na jednom kraji města máme Proagro, na druhém Prefu, na třetím Lovochemii. Na zbývajícím konci vy postavíte bioplynovou stanici a můžeme tady rovnou celé město zahrabat.
Roman Čeladník, zastupitel a zubní lékař

• Jestli bych si postavil vedle takové stanice vlastní dům? Podle toho, co o ní zatím vím, ano, postavil.
investor Milan Zámečník

• Vždyť si o nás lidé odjinud musí myslet, že jsme tady milovníci ho… . Nejlepší by bylo, kdybyste tu postavili továrnu na čokoládové bonbóny!
pan Motyčka, obyvatel Městce

• Věnovali jsme velkou energii tomu, aby naše investice vás obtěžovala co nejméně, ať už z hlediska zápachu či případné dopravy
Milan Zámečník

• Vy mě tady perete hlava nehlava. Já jsem normální člověk jako vy!
projektant inženýr Černý

• Vysvětlete mi jednu věc: pro koho to děláte? Vy nevidíte, že 99,9 procent obyvatel to tady nechce?
Josef Cína, obyvatel sousedních pozemků vedle chystané biostanice

• Osobně si myslím, že umístění stavby biostanice je nevhodné a nešťastné.
Milan Pavlík, starosta města