Podle městeckého starosty Milana Pavlíka si musí vybraná osoba nejdřív vyřešit výpověď ve svém stávajícím zaměstnání.

„Tak jsme se dohodli. Ale zaměstnanci nemocnice už ví, že je vybraný ředitel," vysvětlil starosta Pavlík.

Od října loňského roku, kdy byl odvolán ředitel nemocnice Otakar Mareš a vedení se ujalo představenstvo, jehož předsedou je právě starosta Pavlík, čekají lékaři a další personál na potřebné změny v chodu nemocnice. Pro nového ředitele už mají připravené návrhy, co ještě v nemocnici zlepšit.

Podle lékařky oddělení následné péče Veroniky Hruškové dali na začátku dubna výpověď někteří sanitáři.

Poradkyně nemocnice Zuzana Kolbasová však tvrdí, že jde pouze o tři sanitáře, kteří odcházejí z osobních důvodů. Hrušková také upozornila na fakt, že už delší dobu nedošlo v nemocnici k navýšení platů. Na rozdíl od ostatních nemocnic nejen v regionu se tam podle ní platy sester nezvýšily údajně už několik let. „Bojíme se dalších odchodů sester, které by vedlo ke zhoršení kvality poskytované péče na našem oddělení. To patří doposud k jednomu z nejoblíbenějších v regionu," obává se lékařka.

Právě oddělení následné péče je podle názoru lékařky Veroniky Hruškové dlouhodobě výdělečné a patří mezi oddělení, která nemocnici ekonomicky táhnou.

Starosta Milan Pavlík upozornil na to, že zdravotnické zařízení musí fungovat jako soukolí, kde jedno oddělení bez druhého nemůže existovat. A to i ekonomicky.

Čísla z prvních měsíců roku ukazují, že se nemocnice dostala do plusových čísel. Prodej nemocnice v současné době proto není na pořadu dne. Představenstvo si dalo za cíl zdravotnické zařízení stabilizovat.

Vedení nemocnice má zpracovanou strategii, kterou předložilo Všeobecné zdravotní pojišťovně. „Podařilo se nám zachovat to, co v nemocnici je. Rozšířily se ambulance, máme nové spektrum domácí péče, navýšili jsme počet lůžek na oddělení následné péče a podařilo se nám rozšířit následnou péči o rehabilitační lůžka. Zároveň máme rozšířenou péči na dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou," přiblížil nejdůležitější kroky starosta Pavlík s tím, že další z věcí je domácí zdravotní péče Home Care, na kterou už má nemocnice registraci. „Máme akreditovanou internu a geriatrii a zažádali jsme o akreditaci všeobecného praktického lékařství. To znamená, že mladí lékaři hned po škole se u nás budou moci vzdělávat," dodal.