Cílem založení družstva je výhodnější pozice při obchodování s odpady. „Takto můžeme mít silnější a lepší vyjednávací pozici při jednání s firmami zabývajícími se odpady,“ potvrdil Jaroslav Červinka, starosta Poděbrad, kde zastupitelé jednohlasně schválili připojení města ke družstvu a zaplacení vstupního poplatku 30 tisíc korun.

Snahou poděbradské radnice je snížení množství komunálního odpadu a zvýšení podílu odpadu tříděného. „Chceme, aby na skládce v Radimi končil skutečně jen nevyužitelný odpad. Se tříděným odpadem pak můžeme lépe obchodovat,“ vysvětlil místostarosta Miroslav Holas. Zároveň zmínil snahy města o masivnější distribuci nádob na tříděný odpad až k domům obyvatel.

„V dohledné době skládka v Radimi skončí,“ připomněl místostarosta fakt, že poté už bude směsný odpad končit výlučně ve spalovnách. Nařízení Evropské komise hovoří o tom, že směsný odpad se smí ukládat na skládkách nejvýš do roku 2030.

Podle místostarosty v současné době pokrývá poplatek za svoz odpadu zhruba třetinu skutečných nákladů. Další dvě třetiny město dotuje. „To ale neznamená, že bychom chtěli tuto zátěž přenášet na obyvatele. Zdražení svozu o stovku pro nás nic neřeší,“ zdůraznil Miroslav Holas, že zvolenou cestou je zvyšování počtu nádob na tříděný odpad a snížení objemu směsného odpadu.