Na některých zelených plochách po Nymburce to vypadá, jako by se pracovníkům Technických služeb rozbila sekačka uprostřed práce. Ale vysvětlení je jiné, daleko příjemnější. Ostrovy s vyšší trávou zůstávají na některých místech záměrně. „To má nejeden klad, takové místo se stává útočištěm hmyzu a pokud zaprší, lépe udrží vodu a její pomalý odpar ochlazuje nejbližší okolí. Praktikovat tuto metodu lze ale pouze tam, kde se vyskytuje bohatá druhová skladba rostlin, nikoliv agresivní plevele,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá. Setkat se s travnatými ostrůvky tak lze prozatím v parku před Obecním domem nebo v ulici Josefa Mánese. „Ve spolupráci s naším poradcem pro zeleň vytipováváme další místa,“ doplnil Petr Černohous.

Více než 52 hektarů, o které se Technické služby v Nymburce starají jak vlastními silami, tak prostřednictvím subdodavatelů, je udržováno hned několika způsoby. Někde je potřeba zachovat nízký travní koberec, jinde se seká pouze 2 krát ročně. Navíc letos zahradníci v Parku Dr. Antonína Brzoráda u Obecního domu a v ulici Josefa Mánesa vyzkoušeli již zmíněné travnaté ostrůvky.

Nově také rozkvetou dříve travnaté plochy v ulici Na Přístavě u kamenného mostu a na křižovatce s ulicí Na Fortně. Ve spolupráci s poradcem pro zeleň byla pro přímý výsev zvolena velmi rezistentní směs, která odolá chudším podmínkám, suchu a přímému slunečnímu svitu. Zvolená květinová směs obsahuje 17 druhů semen rostlin, je pestrobarevná, nabízí dlouhou dobu kvetení a zároveň omezuje růst plevele. „Kolemjdoucí tak v ulici Na Přístavě potěší již brzy nejen květy sluncovky, lnu, chrpy a hvozdíku,“ vysvětluje místostarostka.

Výška porostu by měla dosáhnout 40 – 50 centimetrů, přičemž v prvním roce vykvetou letničky a trvalky, dvouletky kvetou v následujícím roce s doplněním letniček, které se stihnou po odkvětu v prvním roce znovu vysemenit. Pokud se tento typ výsevu osvědčí, doplňován by měl být jednou v rozmezí 2–3 let. Rozhodnuto bylo nejen z estetického důvodu, ale především z důvodu praktičnosti, kdy rozkvetlý záhon a vysoká tráva nabízí potravu pro tolik potřebný hmyz a jeho následná údržba je mnohem jednodušší.

Louky se snaží vytvářet také v sousedních Poděbradech. Letos město pokračuje s projektem Převod sekaných ploch na ostrůvky lučních společenstev. Ke stávajícím loukám v ulici Za Nádražím a v ulici Husova u čističky odpadních vod přibude lokalita protipovodňových valů v Polabci. Luční porost se pak na těchto místech bude sekat pouze dvakrát až třikrát ročně.