„Gymnázium se tím řadí mezi několik škol v České republice, které tuto výuku nabízejí,“ říká dějepisář Pavel Kotyza s tím, že využití moderní výukové metody CLIL, tedy zavedení cizího jazyka do běžného používání v jiných předmětech, není na škole novinkou. Už vloni měli žáci ve vybraných ročnících nebo v rámci povinně volitelných předmětů tuto možnost.

Letos se však mohou těšit na studium, které povedou kvalifikovanější a zkušenější učitelé. Díky programu Erasmus+ vyjela v minulém školním roce na zahraniční stáže trojice pedagogů. Matematici Šárka Rajová a Marek Raja si zlepšovali odbornou angličtinu na kurzu na Maltě, dějepisář Pavel Kotyza pozoroval a vedl výuku dějepisu na gymnáziu ve francouzském Louhans.A co na to studenti? „Těšíme se, je to super nová zkušenost,“ říkají Marek a Sabina z kvinty A. Oba vědí, že ji zúročí při studiu na vysoké škole. Sekundáni Radek a Klára zažili matiku v angličtině už vloni. „Nejtěžší je asi psaní těch odborných výrazů. Ale je to zábavné,“ říkají studenti.

Vedení školy cíleně podporuje využití cizích jazyků při výuce jiných předmětů. „Cizí jazyky se stávají nikoli cílem, ale prostředkem k osvojení si znalostí v jiném oboru. Žáci musí mít cizí jazyk mnohem více zažitýa to je ta přidaná hodnota,“ říká zástupkyně ředitele Ilona Drahotová.