V sobotu před desátou se na náměstí Přemyslovců v Nymburce sešly stovky lidí včetně řady masek. Před shromážděným davem starosta předal město účastníkům oslavy a pak už spustila hudba. Tančilo se, zpívalo a věštilo z ruky i po celou cestu průvodu přes Kostelní náměstí až na Rejdiště.

U hradeb čekala řada stánků, atrakcí pro děti včetně originálního dřevěného kolotoče poháněného ruční klikou a samozřejmě spousta pochoutek všech druhů.

Vzhledem k velké účasti se zdá, že se obnovení jedné ze zajímavých tradic podařilo a dá se předpokládat, že v příštích letech bude pokračovat.