Nový městský bulvár v Masyrykově ulici za 50 milionů korun by se měl začít stavět zřejmě v září. Proti původnímu projektu však jeho povrch nebude z dlažebních kostek, jak projektant původně navrhl, ale z asfaltu.

Podle tajemníka Miloše Dvořáka zasahuje Masarykova ulice pouze svou menší částí do městské památkové zóny. „Památkáři nakonec dlažbu nevyžadovali, takže se provedla změna v projektu. A ta je zřejmě tou největší, která se po jeho veřejném projednání udělala,“ uvedl Dvořák s tím, že zřejmě ještě v konečné fázi stavby dojde k menším změnám ve výsadbě dřevin.

Nyní se na největší investiční akci města zpracovává zadávací dokumentace na výběr zhotovitele, kterou radní schválili koncem května. „Od 20. června by se měl zveřejnit záměr a 15. července dojde k otevírání obálek s došlými nabídkami. Další termín je srpen, kdy by měla být podepsaná smlouva o dílo a během září, pokud vše dobře půjde, začneme stavět,“ doplnil Miloš Dvořák.

Rekonstrukce Masarykovy ulice bude rozdělena na dvě etapy. První, od nádraží k Čechově a Zahradní ulici, má být zahájena právě v září. Projekt počítá s novými prvky městského mobiliáře, objeví se nové lavičky, odpadkové koše na psí exkrementy, stojany na kola nebo prosvětlené reklamní vitriny. Parkovací pruhy ze zámkové dlažby se budou střídat se zelenými pásy. Podle hlavního architekta Aloise Paličky by měla ulice splňovat úlohu jakéhosi městského bulváru.