Obnovená bronzová busta prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka je umístěna na pomníku vojáků z Přední Lhoty, kteří bojovali ve světových válkách. „Původní busta, umístěná na pomníku už za první republiky, zmizela podle pamětníků někdy v 70. letech. Díky iniciativě místních občanů a na základě jediné dochované fotografie zadalo město sochaři Milanu Kuzicovi zhotovení busty nové,“ řekl Jan Jirka.

Odhalení sochy bylo součástí městských oslav 100 let od vzniku Československa. Dětský sbor Kvítek zazpíval panu prezidentovi na uvítanou jeho oblíbené lidové písně, starosta pak připomněl zásluhy legionářů na vzniku samostatného státu. Jan Jirka vyslovil přání, aby se s hlavou Masaryka vrátil do Přední Lhoty i masarykovský duch: odvaha, poctivost a píle. Slavnostnímu aktu přihlížely desítky místních i přespolních.