Malá jednosálová kina po čase zase bojují za svou existenci. Po distributorské firmě Falcon, která nastavila nevýhodné podmínky pro nasazování filmů v den premiéry, přichází Bontonfilm s daleko krutějším znevýhodněním pro malá kina. A to minimálním garantovaným půjčovným.

„Pokud padesát procent z tržeb za lístky nepřesáhne hranici minimálního půjčovného stanoveného na 2 tisíce korun, – u některých filmů i 2 500 korun – zaplatí pokladna toto minimální půjčovné. Dosud se platilo 50 procent z tržby, ať přišlo 10 nebo 50 lidí. Pokud tedy na snímek za cenu 100 korun přijde 39 lidí, proděláváme už během úvodních titulků," vypočítal vedoucí kina Sokol v Nymburce Lukáš Kadava.

Kadava hodnotí krok Bontonfilmu pro jednosálová kina jako velmi nekompromisní. „Jako provozovatel kina považuji tento způsob řešení finační krize v soukromé společnosti za neférový. Za situace, kdy takto bude postupovat více distributorů, může dojít pouze k útlumu programu či přímo rušení kin v celé republice. Obecně máme za to, že 
v době, kdy na jedné straně filmař bere dotace, aby mohl zhotovit film, ve středu stojí distributor generující zisk a na konečné straně kino, které pobírá dotace, aby mohlo film promítnout, podobné finanční nároky distributora jen více vychylují již tak nerovnovážnou situaci," rekapituluje Kadava.

Nymburk investoval v prosinci 2012 do digitalizace kina Sokol více než 3 miliony korun, a přesto po několika měsících musí dramaturgie kina řešit nové problémy, kterými dusí kina distributoři.

„Bontonfilm argumentuje slovy, že se jim jednosálová kina v aktuální situaci procentního půjčovného nevyplácí a je na jejich uvážení, které filmy budou nyní programovat a které se jim nevyplatí programovat vůbec. Pro tato kina, kterých je v České republice ale většina, to znamená znatelné snížení nabídky a omezení počtu promítaných filmů a počtu projekcí," dodal neblahou situaci vedoucí kina v Nymburce.

Kdyby si podle Kadavy nastavili stejné podmínky i další distributoři, bylo by to opravdu na zavření. V současné době chodí v Nymburce do kina 
v průměru zhruba 35 lidí na film. To je ovšem po digitalizaci o třetinu víc než v předchozích letech. Doufejme tedy, že distributoři nevyzmizikují malá útulná kina a našinec nebude muset jezdit do miltikin na Černý Most do Prahy.

V podobné prekérní situaci se po digitalizaci ocitají kina 
v Poděbradech a čerstvě i v Lysé. I tady města dotovala techniku nemalými částkami.

Podmínky Bontonfilmu přicházejí krátce po digitalizaci kin, do nichž se investovaly nemalé peníze. Distributorům se totiž přestávalo vyplácet podporovat projekce na 35 milimetrových filmových pásech. Digitalizace měla přinést zjednodušení, úsporu distributorům i kinům 
a rozšíření dramaturgického záběru kina.