Zákon tuto povinnost zavádí od začátku příštího roku. Proto by si ti, kteří ještě očipovaného psa nemají, měli pospíšit a za veterinářem zajít. Nemusí se obávat, že by jejich pes při zákroku jakkoliv trpěl. Je to v podstatě podobné očkování. „Jedná se o injekci do podkoží na krku, kdy je psovi vpraven čip velikost zrnka rýže,“ popsala čipování Jana Knytlová.

Lidé podle ní chodí už od srpna, kdy začaly vycházet první informace o této věci. „V současné době jich ke mně přichází kolem deseti denně,“ uvedla veterinářka, která má ordinaci v Nymburce na Boleslavské třídě.

Čipování se příliš nedotkne peněženky majitelů zvířat. Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120 a 450 korunami. Konkrétně Jana Knytlová provede jedno čipování za 350 korun.

Veterináři v menších obcích svolávají majitele psů a provádí čipování hromadně. „Takto to už bylo provedeno například v Budiměřicích či Bobnicích a chystá se to i v dalších obcích. Cena je kolem 300 korun,“ připomněla Knytlová.

Povinné čipování se zavádí hned z několika důvodů. Jedním z nich je zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů, kterými mohou být například veterinární správa, policie nebo obce. Zatoulané řádně označené a evidované zvíře má také podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli. Dále bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu třeba v případě způsobení dopravní nehody. A v neposlední řadě bude moci veterinární správa účinněji monitorovat chovy a kontrolovat dodržování stanovených pravidel a předpisů, například počty držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování hygienických podmínek, zajištění pohody zvířat a postih chovatelů v případě jejich týrání.

Psi musí být očipování bez výjimky a bez ohledu na velikost či rasu. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy nejpozději v půl roce věku.

Jedinou výjimku tvoří psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Ti nemusí být mikročipem označeni.