Jestli vás zajímá, co dělá váš starosta vedle své veřejné funkce, jaké má majetky nebo kolik bere peněz, ode dneška máte možnost nahlédnout do jeho prohlášení, které je k dispozici buď u tajemníka městského úřadu, nebo u samotného starosty na obecním úřadu. Zní to jednoduše, ale vaše zvědavost přinese tím pádem i nepříjemnou věc. Musíte totiž před jejím uspokojením vyplnit přesně stanovený formulář.

Povinnost odevzdat do konce června čestná prohlášení o svých majetcích nabytých při výkonu své funkce, o příjmech a jiných vykonávaných činnostech měli všichni starostové, členové rady i vedoucí odborů. Podle tajemnice nymburské radnice Jany Motejlkové má každý právo na základě písemné žádosti, která je od dnešního dne i v elektronické podobě na webové stránce města, bezplatně nahlížet do registru a pořídit si opis. „Tato možnost je buď osobně nebo elektronickou cestou. V tom případě dostane dotyčný heslo a uživatelské jméno. Na základě takové žádosti dostane opis do vlastních rukou,“ vysvětlila Jana Motejlková.

A jak se na novou vyhlášku dívají sami dotčení? Podle poděbradského starosty Jozefa Ďurčanského budí celá věc zdání veřejné hloubkové kontroly. „Beru to jako povinnost. Vyplnil jsem to a víc se tím netrápím. Jsem jen zvědav, kolik lidí budou takové věci zajímat,“ uvedl poděbradský starosta. Někteří úředníci v tom vidí dokonce i zbytečné zasahování do soukromí. „Je to podle mě v rozporu se zákonem o osobních údajích,“ uvedl jeden z vedoucích odborů, který si nepřál zveřejnit jméno.