Nový nadjezd tak minimálně na desítky let opět výrazně změní celkovou tvář města.

Už pár dnů po začátku letošního roku se začalo s opravami křižovatky pod nadjezdem na litolské straně. „Byla zahájena rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu. Následovat bude celková rekonstrukce křižovatky, která by se měla rozeběhnout v březnu,“ řekl starosta Karel Otava.

Přímo na nadjezdu jsou v těchto dnech v plné pohotovosti dělnické čety, které provádí brousící a svařovací práce na devadesátimetrové konstrukci. Tyto práce mají být dokončeny do 15. února. „V tu dobu začne složitý a unikátní proces nasouvání konstrukce přes ulici 9. května a přes kolejiště železniční stanice,“ vysvětlil starosta.

Právě v pátek 15. února bude za denního světla posunuta konstrukce o 30 metrů na pilíř P6 přes ulici 9. května. Následovat budou dvě noční výluky.

Ze 17. na 18. února (přesněji v době od 20 do 4 hodin) bude kompletně zastaven provoz na železnici a konstrukce bude posunuta o dalších 30 metrů na pilíř P5. „Další noc bude opět zastaven provoz a konstrukce bude posunuta do definitivní polohy. Následně bude spuštěna o dva metry dolů, čímž se dostane do pozice, ve které snad zůstane navěky,“ doplnil Otava.

Tím budou dokončeny nejzajímavější, ale také nejnebezpečnější práce na novém nadjezdu. Následovat budou samozřejmě další povrchové úpravy včetně výroby a položení samotné vozovky. Podle stávajícího harmonogramu by první auta měla na nový nadjezd vjet letos v září.

Předchozí železniční nadjezd byl podle údajů z let 2016 a 2017 v havarijním stavu. Proto bylo rozhodnuto o jeho demolici a nahrazení nadjezdem novým. K uzavření stavby došlo loni v dubnu, v květnu převážně po nocích pak proběhla demolice za pomocí jeřábů a rozřezání konstrukce. Vzápětí se začala připravovat stavba nového, postaveny byly například nosné pilíře. Tři dny a noci od 15. února tak budou nejzásadnějšími dny celé nové stavby.